Jak napojit nosné stěny na obvodové zdivo?

 

Stačí postupovat podle našeho návodu pro napojení stěn

  1. Zkontrolujte rovinnost zdiva a připravte podklad

    Při pokládání tvárnic v prvním podlaží je nutné provést penetraci základové plochy a navařit na ni hydroizolační pásy. V místě napojení ověřte rovinnost obvodového zdiva dlouhou latí nebo vodováhou. Nerovnosti zarovnejte hoblíkem a povrch očistěte. Abyste dosáhli přesného zdění, pomozte si napnutou zednickou šňůrou.

  2. Založte první řadu tvárnic

    Nosnou vnitřní stěnu spojujeme s obvodovým zdivem napevno. První řadu uložte do Ytong zakládací malty s tloušťkou min. 20 mm. Spoj řádně promaltujte i v případě tvárnic s perem a drážkou. Zalícování průběžně kontrolujte vodováhou v obou směrech a osazení korigujte poklepem gumové paličky.

  3. Dbejte na správné převázání tvárnic

    Než začnete se zděním další vrstvy, povrch očistěte smetákem. První tvárnici druhé řady zapusťte do obvodového zdiva naplno nebo na 1 až 2 třetiny šířky. Tvárnice ukládejte do zdicí malty Ytong. Tu při spojování nanášejte i na svislou stěnu předchozí tvárnice. Pro dokonalé provázání stěn opakujte střídavé kladení tak, aby se svislé spáry tvárnic nesetkaly.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.