Jak položit U profil na stěnu nad otvorem?

 

Stačí postupovat podle našeho návodu

  1. Připravte bednění a výztuž

    Z ostění otvoru odstraňte hoblíkem pera tvárnic a jiné nerovnosti. Poté zhotovte montážní podepření, na které budete umisťovat U profil. Výhodné bude, když si předem připravíte výztuž profilu – armokoš. Tvar a průměr koše zjistíte ze statického výpočtu.

  2. Dodržujte správné uložení

    Při kladení U profilu na stěnu musí být úložná délka min. 250 mm. Na všechny plochy styku se stěnou naneste Ytong zdicí maltu a do ní uložte první U profil. Další U profily pokládejte na sraz a slepte je mezi sebou maltou. Dbejte na vodorovné uložení a korekce provádějte gumovou paličkou.

  3. U profil vyztužte a zabetonujte

    Do připraveného U profilu vložte armokoš a zafixujte ho v takové poloze, abyste zajistili potřebné krytí betonářské výztuže. Do U profilu uložte betonovou směs. Betonování provádějte v jednom pracovním cyklu a použijte beton min. třídy C20/25. Betonovou směs hutněte propichováním nebo pomocným vibrátorem. Horní plochu zarovnejte.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.