Jak připravit okenní a dveřní ostění pro omítky


Spáry mezi okenním rámem a tepelněizolačními deskami Multipor těsníme pomocí profilu s kompresní páskou. Ta se po aplikaci roztáhne a zajistí správnou izolaci. Profil přichycujte přímo do desky Multipor plastovými kolíky.

Pracovní postup

1. Nejprve vyčistěte drážku pro vložení okenního a dveřního začišťovacího profilu. Před vložením profilu sejměte ochrannou lištu kompresní pásky.
2. Profily přichyťte pomocí plastových kolíků přímo do Multipor desky.
3. Zubovou stěrkou naneste Multipor lehkou maltu a vtlačte do ní sklovláknitou síťovinu a zahlaďte.
4. Naneste podkladní vrstvu pod rohový omítkový profil, vložte plastovou rohovou lištu s výztužnou tkaninou. Naneste další vrstvu Multipor lehké malty a zahlaďte.

Podívejte se na stavby, které již mají svoji vnitřní či vnější izolaci.

Vnitřní zateplení

Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Vnitřní zateplení

Moderní bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Rádi Vám pomůžeme s návrhem vnitřního systému zateplení. Navrhneme optimální tloušťku izolantu, vytipujeme kritické detaily, které Vám posoudíme. Neváhejte kontaktovat naše technické poradce.