Jak smontovat systémové stropy?

 

Stačí postupovat podle našeho návodu pro stropy

 1. Začněte krajní řadou vložek

  Při rozložení nosníků důsledně dodržujte kladečský plán a podle potřeby krajní řadu vložek zkraťte. Důležité je, aby byl první nosník umístěn tak, že stropní vložka bude koncem ležet min. 20 mm na zdi. Uložený nosník musí mít přesah min. 150 mm. Vložky ukládejte symetricky postupně od obou konců nosníků.

  Vybrat si můžete z řady stropních vložek Ytong Ekonom, u kterých se provádí betonáž stropu pouze do prostoru nosníků mezi vložkami. Druhou možností jsou vložky Ytong Klasik, které slouží jako bednění. Provádí se nad ně celoplošná nadbetonávka s doplněním výztužné kari sítě.

 2. Podepřete konstrukci a položte vložky

  Než zhotovíte podepření, vyhněte se zatěžování nosníků. Pro nosníky delší než 4,6 metrů je předepsané nadvýšení sloupků podpěrné konstrukce. Výšku zjistíte z tabulky v technických podkladech Ytong. Po podepření konstrukce přejděte na položení vložek. Uložené vložky jsou pochozí, a tak se po nich můžete během ukládání pohybovat. V místech ztužení stropu použijte snížené vložky, které se kladou v rastru 1 m. Dbejte také na dodržení dilatační spáry kolem komína v šířce min. 20 mm.

 3. Ukotvěte vyztužení

  Jakmile dokončíte stropní konstrukci, vyzděte ji po obvodu věncovými tvárnicemi. Ukládejte je tepelnou izolací vždy směrem do domu. Do prostoru věnce uložte připravené armokoše a v rozích je propojte betonářskou ocelí ohnutou do tvaru L. V prostoru doplňkových vložek uložte propojovací výztuž průměru 8 mm, kterou zakotvíte do protilehlých věnců ohnutím do tvaru L.

 4. Betonáží vytvořte monolitickou konstrukci

  Zkontrolujte, zda je uložení přesně podle kladečského plánu a zajistěte věncovky proti provalení. Před betonováním strop navlhčete vodou. Beton zvolte minimálně třídy C20/25. Betonovou směs zhutňujte propichováním nebo ponorným vibrátorem. Při teplotách nižších než 5 °C není povoleno betonovat. V průběhu prvního týdne beton vlhčete a nejdříve po 28 dnech odstraňte podpěrnou konstrukci.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.