Jak vyztužit namáhané zdivo pod okenním otvorem?

 

Stačí postupovat podle našeho návodu

  1. Nastudujte plány konstrukce

    Na zdivo pod okenním otvorem působí příčné síly a dochází k jeho oslabení. Proto se pod otvory širší než 1,5 metru ukládá betonářská výztuž, která poškození zdiva zabrání. Výztuž umístěte v předposlední řadě tvárnic pod otvorem.

  2. Připravte drážky

    Drážky pro betonářskou výztuž snadno zhotovíte pomocí ručního drážkovače, frézy nebo úhlové brusky. Musí přesahovat otvor minimálně o 0,5 m z každé strany. Doporučený rozměr drážky je 40 mm do hloubky i šířky. Pokud pro stavbu používáte tvárnice Ytong šířky do 300 mm, vytvořte jednu podélnou drážku uprostřed. U širších tvárnic zhotovte dvě drážky, které budou 100 mm od okraje stěny.

  3. Uložte betonářskou výztuž

    Připravte si ocelové výztuže o průměru min. 6 mm, které budou ve stejné délce jako drážka. Než do drážek začnete nanášet zdicí maltu, důkladně je očistěte od prachu a nečistot pomocí namočeného štětce. Zajistíte tak lepší přídržnost malty k tvárnici. Drážky naplňte do poloviny výšky Ytong zdicí maltou, poté vložte ocelový prut výztuže. Doplňte drážku maltou a můžete pokračovat ve zdění.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.