Jak založit rohy zdiva

 

Stačí založit rohy podle našeho návodu

  1. Vyměřte rozměry a zkontrolujte desku

    Po vyhotovení hydroizolace vyměřte přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn podle projektu. Před začátkem zdění zkontrolujte rovinnost základové desky. Musí splňovat výškovou toleranci max. ±25 mm. Tvárnice můžete založit také s předsazením první řady tvárnic přes základ až do vzdálenosti jedné pětiny tloušťky tvárnice. Po statickém posouzení u lehkých staveb typu bungalov můžete až do čtvrtiny. Ty samé zásady platí i pro přesazení v druhé řadě. První řada je z menší tloušťky tvárnic tak, aby zdivo ze strany interiéru lícovalo a vytvořili jste prostor pro zateplení soklu.

  2. Začněte v rozích

    Jako první uložte tvárnici v nejvyšším rohu základové desky – pery ven z domu. Tvárnici usaďte na zakládací tepelněizolační maltu Ytong v celé ploše tvárnice v tloušťce min. 10 mm. Na jeden pytel malty dejte 9–10 litrů vody a rozmíchejte. Správnou konzistenci poznáte podle toho, že se malta po rozprostření neroztéká a po usazení tvárnice jde korigovat vodorovnost v obou směrech.

  3. Průběžně kontrolujte rovnost

    Tvárnici stabilizujte poklepem gumovou paličkou a kontrolujte vodorovnost tvárnice v obou směrech. Výškové osazení tvárnic měřte ve všech rozích. Ideální je použít nivelační přístroj nebo rotační laser.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.