Jak zapravit připojení k navazujícím konstrukcím


Pro povrchové úpravy desek Multipor používáme lehkou maltu, kterou po nanesení zapravíme zubovou stěrkou se zubem 12 mm. U stropu vtlačíme do malty ukončovací lištu s výztužnou tkaninou a zahladíme.

Pracovní postup

1. Na desky naneste Multipor lehkou maltu. Následně ji zapravte zubovou stěrkou se zubem 12 mm.
2. V horním vrcholu desek (v místě styku s navazující konstrukcí) do malty vtlačte ukončovací lištu s výztužnou tkaninou a zahlaďte.

Podívejte se na stavby, které již mají svoji vnitřní či vnější izolaci.

Vnitřní zateplení

Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Vnitřní zateplení

Moderní bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Rádi Vám pomůžeme s návrhem vnitřního systému zateplení. Navrhneme optimální tloušťku izolantu, vytipujeme kritické detaily, které Vám posoudíme. Neváhejte kontaktovat naše technické poradce.