Jak zdít vnitřní příčky?

 

Stačí postupovat podle našeho návodu na zdění

 1. Připravte si podklad pro zdění

  Z projektové dokumentace zjistěte přesné umístění vnitřní příčky. Poté si pomocí metru odměřte polohu od nosného zdiva a na stěně vyznačte obě hrany příčky tužkou. Po položení asfaltové lepenky pod vnitřní příčku naneste vrstvu Ytong zakládací malty v tloušťce min. 20 mm. Malta musí být po celé ploše příčkové tvárnice.

 2. Založte první řadu příčky

  První tvárnici umístěte do zakládací malty s dilatační mezerou mezi příčkou a obvodovou stěnou zhruba 15 mm od nosné konstrukce. Po vyzdění celé příčky místo vyplňte montážní pěnou. Vodováhou průběžně kontrolujte rovinnost a pro případné korekce použijte gumovou paličku.

 3. Ukotvěte příčky

  Na připojení vnitřních příček k nosným stěnám používejte nerezové spojky, které se usazují již při zdění obvodového zdiva. Spojky usazujte do každé druhé ložné spáry nosné stěny. Pokud jste tak neučinili, uchytit je můžete také dodatečně pomocí nerezové spojky zdiva ohnuté do tvaru L.

 4. Hlídejte si správnou vazbu tvárnic

  Ytong zdicí maltu nanášejte zednickou lžící s výškou zubu 5 mm po celé ploše příčkových tvárnic. Pohlídejte si správnou vazbu mezi tvárnicemi a nanášejte zdicí maltu také na svislou plochu. V místě nerezových spojek zdiva je důležité, aby byla zdicí malta nad i pod samotnou spojkou.

  Mezera mezi poslední řadou a stropem musí být minimálně 20 mm. Ale může být i větší v závislosti na průhybu střešní konstrukce.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.