Jednovrstvé zdivo na hranici pasivního standardu

Představujeme novou řadu+

Domy v nízkoenergetickém nebo téměř pasivním standardu je dnes již možné stavět i z jednovrstvého zdiva, bez dodatečného zateplení. Na trh byla uvedena nová produktová řada označená +, která díky svým vylepšeným tepelněizolačním vlastnostem splňuje požadovaná kritéria.

Parametry vybraných pórobetonů nové řady a příslušné tloušťky:

Produkt
YTONG

Tloušťka

Tepelný
odpor R

Součinitel
prostupu tepla U

Charakteristika součinitele
prostupu tepla podle ČSN

  [mm] [m².K/W] [W/m².K]
Theta+ 375 4,46 0,22 doporučené (U = 0,25 W/(m².K),
R = 3,83 m².K /W)
Theta+ 500 5,94 0,16 doporučené pro pasivní domy
(U = 0,18 - 0,12 W/(m².K),
R = 5,39 - 8,16 m².K /W)
Lambda+ 375 4,21 0,23 doporučené (U = 0,25 W/(m².K),
R = 3,83 m².K /W)
Lambda+
(nový rozměr)
450 5,04 0,19 doporučené (U = 0,25 W/(m².K),
R = 3,83 m².K /W)

Ze srovnání je zřejmé, že nový pórobeton vykazuje vlastnosti, které splňují nejen požadované hodnoty, ale překračují i hodnoty doporučené, a to vše při standardní tloušťce 375 mm.

Společně s uvedením nových produktů byl představen také nový rozměr pro Lambdu+ (450 mm). Dosahovanými parametry se prakticky dostává na hranici pasivního standardu při jednovrstvém zdění. Navíc nabízí řešení obvodové zdi v nejrozšířenějším rozměru, a to s lepšími hodnotami R a U než podobné výrobky na trhu. YTONG Theta+ v tloušťce 500 mm už spadá do pasivního standardu zcela jednoznačně.

Vývoj jako předpoklad úspěchu

Uvedení nové produktové řady s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi podmiňuje několik skutečností. Na prvním místě stojí vysoká kvalita produkce a přísná kontrola každé vyrobené palety. Další vliv se projevuje v neustálém vylepšování receptur, které posouvají hranice pórobetonu YTONG. Koncern Xella disponuje také vlastním vývojovým centrem v německém Emstalu, jež znamená zásadní prvek v procesu hledání efektivnějších řešení.

Novinka „plusko“ dále signalizuje významný posun ve výrobě společnosti Xella v České republice a na Slovensku. Zatímco norma předepisuje zhoršení tepelněizolačních vlastností u pórobetonu při praktické vlhkosti o 20 %, u výrobků YTONG byl naměřen a certifikován vliv praktické vlhkosti na tepelněizolační vlastnosti pouze 5 %. Xella tak klade na svou produkci podstatně přísnější hlediska než norma a také než většina výrobců pórobetonu na trhu. Nechává si rovněž svou produkci pravidelně a dobrovolně certifikovat nezávislými autoritami v oboru – například Centrem stavebního inženýrství Praha. Díky těmto skutečnostem dosahuje pórobeton YTONG lepších tepelněizolačních vlastností než jiný pórobeton.