Kariéra, volná pracovní místa

Kariéra v Ytong

Přidejte se i Vy k našim spokojeným zaměstnancům. Využijte možnosti práce v prosperující firmě s velkou tradicí, ve firmě působící v jednom z nejvíce expandujících odvětví!

Rozvoj Xella CZ, s.r.o. - CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004983

  • Příjemce realizuje projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004983, Rozvoj Xella CZ, s.r.o.. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
  • Realizován v období 1. 6. 2017 - 31. 5. 2019
  • Projekt je zaměřen na rozvoj skupin zaměstnanců žadatele - firmy Xella CZ, s.r.o. a partnera - firmy ELEKSYS CZ s.r.o. s důrazem na rozvoj nositelů know how, kteří jsou hlavním zdrojem rozvoje konkurenceschopnosti firmy.

Co je cílem projektu:

  • Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Rozvoj Xella CZ, s.r.o.