Kompletní stavební systém YTONG

Jeden dodavatel znamená méně starostí

Riziko pro hladký průběh každé stavby představuje volba velkého počtu subdodavatelů. Prodlužování výstavby či nesplnění termínů dokončení stavby může znamenat pro investora zbytečné starosti, popřípadě také sankce. Těmto komplikacím se dá předejít volbou jednoho spolehlivého partnera. YTONG nabízí kompletní zdicí systém, pro obvodové i vnitřní stěny, díky kterému je možné postavit hrubou stavbu rychle, bez komplikací a nežádoucích prodlev.

 

Pórobeton je řešením nejen pro rodinný dům

Pórobeton se trochu neprávem považuje za materiál vhodný pouze pro výstavbu rodinných domů. Představa, že se pórobeton nehodí na konstrukci vícepodlažních budov, je však naprosto lichá. Vzhledem k tomu, že se pórobetonové tvárnice vyrábějí v několika pevnostních třídách a jsou navíc doplněny plně kompatibilními extrémně únosnými vápenopískovými tvárnicemi Silka, je možné pomocí systému YTONG postavit až pětipodlažní domy.

 

Kompletní systém YTONG

Klasické tvárnice YTONG lze výborně kombinovat s dalšími produkty. Jsou to zejména vápenopískové tvárnice Silka, které se používají na výstavbu akustických a nosných stěn u vícepatrových domů. Dalším systémovým řešením jsou izolační desky YTONG Multipor, které propojují skvělé izolační schopnosti, pevnost, mechanickou odolnost a extrémní protipožární odolnost.