Masivní a neobyčejně odolný materiál YTONG

Lehkost, pevnost a mimořádné izolační vlastnosti

Jednoplášť z YTONGU má výborné tepelně izolační vlastnosti

Pórobetonu je materiál, který v sobě spojuje protichůdné vlastnosti, které vsoučasnosti limitují prakticky všechny běžné stavební materiály a které vedou k odklonu od tradičních jednovrstvých obvodových stěn. Pórobeton YTONG spojuje maximální pevnost a únosnost nosných konstrukcí domů a zároveň je díky uzavřeným vzduchovým pórům maximálně vylehčený a zaručuje vysoké tepelněizolační vlastnosti. 

 

Neustálý vývoj

YTONG je stále lehčí a přesto pevný

Zvyšující se obliba pórobetonu YTONG je dána zejména tím, že dokáže efektivně propojit uvedené nároky, a to i přes poměrně rychlé navyšování požadavků na tepelnou izolaci stěn. Technologové po celé Evropě tento materiál průběžně zdokonalují a postupně stále zvyšují jeho izolační schopnosti při zachování potřebné pevnosti. YTONG má i do budoucna stále dostatečnou rezervu, která umožní zachování jednovrstvého zdění i při dalším zpřísnění tepelně technických nároků.
Základní charakteristikou YTONG je mimořádná mechanická pevnost při malé objemové hmotnosti. Díky homogenní struktuře má ve všech směrech vynikající vlastnosti a funkčně tak převyšuje běžné stavební materiály.