Masivní střecha

Pro komfort v zimě i v létě

Největším problémem podkrovních prostor pod šikmou střechou je jejich nízká tepelná stabilita, která se nejčastěji projevuje špatným klimatem a rychlým přehříváním v letním období. Jediným řešením, jak vytvořit z podkrovních prostor plnohodnotné místnosti s kvalitním celoročním klimatem, je využití střešních konstrukcí s dostatečnou tepelnou akumulací, vzduchotěsností a tepelnou izolací.

Ukázka systému

Doporučené komponenty

 
Ukázka systému
Ocelové zubové hladítko od 10 mm pro aplikaci Multipor lehké malty
Ocelové zubové hladítko
od 10 mm pro aplikaci
Multipor lehké malty
Ruční pila s trojzubem pro úpravy desek
Ruční pila
s trojzubem pro
úpravy desek
Jednotlivé desky je nutné lepit celoplošně. Lepidlo nanášíme ocelovým hladítkem
Jednotlivé desky je nutné lepit celoplošně. Lepidlo nanášíme ocelovým hladítkem
Jednotlivé desky je nutné lepit celoplošně. Lepidlo nanášíme ocelovým hladítkem
Jednotlivé desky je nutné lepit celoplošně. Lepidlo nanášíme ocelovým hladítkem
 

Střešní vícevrstvé konstrukce

popis
konstrukce
tloušťka
konstrukce
tepelná
technika
akustika  
základní ostatní mm UU ČSN pož. U ČSN dop. U Rw´ ČSN pož. Rw´  
      W/m²K W/m²K W/m²K dB dB  
Ytong Komfort tl. 250 mm
+ Multipor tl. 200 mm
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační
Finální střešní krytina
450 0,16 0,24 0,16 >45 38  
Železobeton tl. 200 mm +
Multipor tl. 250 mm
450 0,17 0,24 0,16 >45 38