Montáž stavebního systému Ytong

Univerzální modulární systém YTONG je základem spolehlivého stavebního postupu. Ten zajišťuje i jednoduchou montáž stěnových a střešních dílců. Snadný postup zabraňuje stavebním chybám a zajišťuje kvalitní realizaci průmyslových objektů.

Mezi přednosti montážních panelů (dílců) YTONG patří především:

  • Jejich dodávka just-in-time
  • Praktické nástroje pro naložení a montáž
  • Snadná montáž zasucha
  • Minimální potřeba následných prací

Modulární řešení YTONG přispívá k bezproblémovému a plynulému průběhu stavebních prací. Vyložení a montáž stěnových panelů usnadňují různá praktická zvedací zařízení. Panely mohou být plynule sestavovány díky časově rozplánované dodávce materiálu.

Jednoduché kotvení na nosnou konstrukci

Stěnové panely (dílce) YTONG se ukotvují na nosnou konstrukci za pomoci hřebíkových pásů nebo kotvících plechů, které se zavěšují do kotevních kolejnic, případně zachycují do ocelové příruby nosníku.

  • Hladké podélné strany vodorovně a svisle umístěných stěnových panelů se spojují tenkou vrstvou lepicí malty nebo maltou s přídavkem syntetické pryskyřice.
  • Stěnové dílce s drážkou a perem na podélných stranách umožňují přesazení za sucha

Po zabudování rovných prefabrikovaných stavebních montážních dílců YTONG je nutná jejich povrchová úprava (na bázi silikonu, silikátu nebo akrylu), která přispívá k vnější ochraně stavby před povětrnostními vlivy. I spárování pouze zvnějšku svědčí v případě použití stěnových panelů (dílců) YTONG o minimální míře následných prací.

Nízká hmotnost dílců YTONG

Ve srovnání s ostatními masivními stavebními materiály má pórobeton YTONG relativně nízkou vlastní hmotnost. To propůjčuje montážním dílům statické a stavebně praktické výhody. Pomocí lehkých prvků je možné přemostit značné vzdálenostní rozpětí, velké formáty pak zvyšují pracovní výkon na staveništi.

YTONG je modulární systém, který nalezne uplatnění v celé budově a i díky snadné montáži přispívá k rychlé a úsporné výstavbě kvalitní haly.