Moravský zemský archiv

Lokalita: Brno, k.ú. Starý Lískovec
Investor: Moravský zemský archiv
Generální projektant: A Plus Brno, a.s.
Generální dodavatel: IMOS Brno, a.s. + UNISTAV a.s.
Realizace (rok): 2005 - 2007
Zadání (účel stavby): archiv
Konstrukce a technologie: železobetonový skelet s vyzdívkami z pórobetonu Ytong tl. 300mm, kontaktní zateplovací systém z minerální vlny, vnitřní požární dělící stěny a příčky Ytong
fotogalerie >>

Architektonický koncept vychází ze snahy tvarově a materiálově vyjádřit dvě základní funkce archivu, úložnou a badatelskou. Proto je i stavba členěna na dvě základní části, a to na část depotní a administrativní. Architektonickým a technickým vyjádřením vnitřního obsahu a činnosti uvnitř budovy je tvarově jednoznačná, jednoduchá hmota kvádru depotů a rozehraná, uvolněná, měkká hmota administrativní části. Obě části symbolicky, ale pochopitelně i fyzicky spojuje koridor plnící funkci komunikačního uzlu. Červená barva minerálních obkladových desek, kovový rastr sloupků a paždíků a bodové uchycení skla s potiskem, dávají vyniknout tvarové čistotě depotní části a současně plní základní urbanistický požadavek na dominanci archivu v kontextu okolní zástavby. Oproti depotní části působí větší rozehraností a přívětivěji část administrativy vydadřující dynamickou složku provozu archivu.

 

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Referenční stavby - TOP Reference

Další kategorie referencí