Multipor ExSal Therm lehká malta

 • Suchá směs pro lepení desek Multipor ExSal Therm na zasolené stěny
 • Voděodolná a paropropustná
 • Aplikace bez chemických přípravků
 • Dlouhodobé řešení
 • Unikátní produkt na trhu

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Lehká minerální malta LW

  Norma

  EN 998-1

  Použití

  Malta je určena k lepení tepelněizolačních desek Multipor ExSal Therm a vytvoření výztužné vrstvy s hladkým povrchem. Je určena pro vnitřní použití, na zasolené stěny.

  Složení

  Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

  Zpracování

  Směs zpracováváme pouze, když je teplota vzduchu i povrchu větší než +5 °C a v teplých měsících hlídáme, aby nedošlo k rychlému vysychání. Teplota nesmí přesáhnout 30 °C. Obsah pytle (20 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství 6 litrů a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1]. Necháme cca 5 minut odstát a poté ještě jednou celou směs promícháme. Podklad pro lepení desek Multipor ExSal Therm musí být pevný, čistý a zbavený prachu, nečistot a stávajících barev. Maltu natahujeme celoplošně na desky Multipor ExSal Therm v rovnoměrné vrstvě zubovou stěrkou [2]. V případě, že se v podkladu objevují kaverny nebo je vrstva omítky nesoudržná, je nutné, aby byl podklad vyspraven Lehkou maltou Multipor ExSal Therm. Pro desky 60, 80, 100 mm používáme stěrku se zuby 12 mm.
  Namaltované desky ihned klademe na stěny. Desky k podkladu přitlačíme, posuneme min. o 2 cm kolmo na směr nanášení lepidla a podržíme několik sekund. V případě lepení desek Multipor ExSal Therm na vodorovné konstrukce každou desku kotvíme 1 kotvou ve středu desky. Desky nepoklepáváme paličkou, kladivem apod. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 2 hodiny.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 20 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Multipor ExSal Therm lehká malta

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² Kat. CSII
  Pevnost v tahu za ohybu N/mm² 1,50
  Přídržnost. N/mm² 0,08
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,18
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) 0,20
  Faktor difuzního odporu μ - ≤ 10
  Reakce na oheň tř. - A2-s1,
  d0,
  nehořlavý
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 Wc 0
 • Základní údaje

  Základní údaje - Multipor ExSal Therm lehká malta

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 850
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m3 800
  Spotřeba záměsové vody l/pytel 6
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 5
  Doba zpracování hod. 2
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení
  platného v místě určeného
  použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 20
  Orientační spotřeba suché maltové směsi
  při lepení
  kg/m² 4,0 (zub 12 mm)
  Orientační spotřeba suché maltové směsi
  při omítání
  kg/m² 4,0 (při tl. 5 mm)
  NPD = nebylo stanoveno
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.

Kde použít Multipor