Mýty a pravda o nasákavosti

Výsledky zkoušek nasákavosti různých stavebních materiálů

Mýty a pravda o nasákavosti stavebního systému Ytong

Stavby z bílého pórobetonu Ytong splňují všechny požadavky na moderní a zdravé bydlení. Stavební materiál Ytong vyrobený na bázi křemičitého písku je materiál vysoké kvality, s nejstarší obchodní značkou na světě. Už od své výroby až po možnost opětovného bezezbytkového využití chrání vzácné přírodní zdroje a životní prostředí.

Mýtus: je nasákavý

Pravda: Pórovitá struktura materiálu Ytong často svádí k předpokladu, že velmi významně nasává vodu. Není tomu tak. Uzavřené póry, které jsou pro tento materiál charakteristické, sotva vyvíjejí kapilární síly. Vodu tedy absorbuje velice pomalu. Průběh zkoušky podle normy EN 772-11 simuluje působení vody na nechráněné zdivo. Pro tvárnice Ytong P2-400 jsou deklarované hodnoty nasákavosti po 10ti minutách maximálně 40 g.dm-2, po 30 minutách maximálně 55 g.dm-2, po 90 minutách maximálně 75 g.dm-2. Tyto hodnoty jsou v porovnání s jinými zdicími materiály velmi dobré.

V odborné literatuře o stavebních materiálech najdeme i údaj o maximálním nasycení materiálu vodou, které se udává v procentech. Tento údaj vyjadřuje poměr mezi hmotností vody obsáhnuté v pórech materiálu a hmotností suchého materiálu. Pro pórobetony je to poměrně vysoká hodnota, protože mají vysoký obsah pórů a nízkou vlastní objemovou hmotnost. V praxi je však tento stav téměř nedosažitelný. Na to, aby voda vyplnila všechny póry v materiálu Ytong, který ji sám nenasává, musí být dovnitř doslova vtlačena. To je možné, jen když je stěna domu ponořená pod hladinou vody a působí na ni hydrostatický tlak. Zkušenosti ukázaly, že při povodni trvá až 2 nebo 3 dny, než se stěna z tvárnic Ytong nasytí vodou. Zkoušky pevnosti zcela nasáknutých pórobetonových tvárnic potvrzují, že jejich pevnost mírně poklesne, ale vzhledem na navrhování zdiva s trojnásobným stupněm bezpečnosti takovýto pokles pevnosti není nebezpečný pro statiku domu. Po vyschnutí se pevnost navíc vrátí na původní hodnotu. Tepelněizolační vlastnosti materiálu Ytong po vyschnutí stěny dosáhnou rovněž bez jakéhokoliv zhoršení původních hodnot.

Mýtus: je materiál s vysokou vzlínavostí

Pravda: Praktickým důsledkem už uvedených vlastností je, že i při dlouhodobém působení vody je výška vzlínání velmi malá. V porovnání s pálenými cihlami je rychlost i konečná výška vzlínání několikanásobně menší.

Mýtus: nesnáší déšť

Pravda: Ani při dlouhodobém působení šikmého deště na nechráněnou stěnu z bílého pórobetonu nedochází k jejímu provlhčení a voda dočasně proniká pouze několik milimetrů pod povrch. Stěna z bílého pórobetonu, na kterou šlehá déšť, absorbuje za stejný čas méně vody než stěna z cihly.