Archiv 2014

Developerské projekty

Napsali o nás

V těsné blízkosti skanzenu valašských dřevostaveb vyrostl organicky tvarovaný EN kongresový sál hotelu Eroplán. Jeho konstrukce připomínající šišku či bochník chleba je zděná v kombinaci s dřevěnými žebry. „Chtěli jsme, aby se monolitická novostavba stala archetypem v prostředí se silnou specifikou paměti místa,“ říká architekt Zdeněk Fránek.

ASB  01/2014Kongresový sál vpletený do dřeva
ASB speciál 06/2014I Mickiewicz by byl potěšen
ERA 04/2014Forum Karlín: multifunkční sál z dílny Ricarda Bofilla
Esprit jaro 2014Modlitebna v Černošicích je světsky zvlněná stavba
Stavitel 08/2014Loft City s výhledy na Vídeň
Stavitel 05/2014Velkorysý areál s pasáží pod náměstím

Realizace RD v systému Ytong s využitím masivní konstrukce střechy Ytong Komfort

Napsali o nás

V Hamrech nad Sázavou vyrostl od léta do zimy 2013 nenápadný dvoupodlažní rodinný dům. Nenápadný v podstatě až nyní, tedy poté, co dostal klasickou „čepici“ v podobě hladké krytiny a čeká na finální kabát strukturované vnější omítky. Skoro všechno ostatní, co ukázal svému okolí v době svého růstu, bylo zvláštní, výjimečně, nápadné a osobité.

Stavebnictví  06-07/2014Realizace RD v systému Ytong s využitím masivní konstrukce střechy Ytong Komfort
Stavební a invetsorské noviny 07-08/2014Realizace pasivního rodinného domu ze systému Ytong s využitím masivní konstrukce střechy Ytong Komfort

KOTI Hyacint – první certifikovaný bytový dům v pasivním standardu

Napsali o nás

Výstavba objektů v pasivním standardu v naší zemi opustila dětskou kolébku a po prvních krůčcích se má čile k světu. Inspiraci nachází mezi zajímavými a smělými projekty především našich jižních a západních sousedů a dobývá oblasti, které se zdály pro tento druh stavby zpočátku složité a které si vyžadovaly individuální a nadšený přístup celých týmů, podílejících se na projektech a realizacích jednotlivých děl.

Materiály pro stavbu  05/2014KOTI Hyacint – první certifikovaný bytový dům v pasivním standardu
Realizace staveb 02/2014Blower Door test pasivního domu
Stavitel 08/2014První bytový dům v pasivním standardu

Vliv tepelných mostů na tepelné ztráty budov z konstrukčního systému YTONG

Napsali o nás

Příspěvek prezentuje originální metodu výpočtu hodnoty ΔU (zvýšení součinitele přechodu tepla vlivem tepelných mostů) na reálném bytovém domě. Bytový dům je realizován v různých variantách řešení, a to bez zateplení obvodových stěn a se zateplením z vnější a vnitřní strany tak, aby bylo možné sledovat tento vliv na výslednou hodnotu ΔU.

Stavebnictví  09/2014Konštrukčné detaily pre domy s veľmi nízkou potrebou energie na vykurovanie
Stavebnictví a interiér 05/2014Vliv tepelných mostů na tepelné ztráty budov z konstrukčního systému YTONG

Knihovna Katolické univerzity v Ružomberku

Napsali o nás

Základem je půdorys ve tvaru L, otevřeného do náměstí. Jádrem stavby je železobetonový skelet a zdivo z Ytongu. „Protože zde byl navržen odlehčený stropní systém a velké světlé výšky podlaží, hledali jsme pro dělicí zdivo materiál s nízkou objemovou hmotností. Ytong je ideálním řešením pro stavby s takovými požadavky.

Stavba  03/2014Knihovna Katolické univerzity v Ružomberku
ERA 21 03/2014Knihovna Katolické univerzity v Ružomberku
Stavitel 09/2014Multifunkční centrum, slouží universitě i knihovně

Rekonstrukce s minimálním rozpočtem

Napsali o nás

Budova značných rozměrů leží v samém srdci vítkovické dolní oblasti v Ostravě. Jak říkají autoři návrhu, při zpracování návrhu přestavby na ubytovnu bylo třeba dát jí alespoň nějaký architektonický výraz a vnitřní řád. Kromě toho museli dodržet nízký rozpočet a dbát na to, aby stavba měla dobré funkční vlastnosti a maximální odolnost.

Stavitel 03/2014Rekonstrukce s minimálním rozpočtem

Izolace stropů v garážích AZ Tower

Napsali o nás

Při výstavbě garáží v bytových komplexech by se měly respektovat specifické stavebně technické požadavky: nevytápěná a hlučná podzemí mohou snižovat komfort bytů v prvních podlažích, kromě akustiky a tepelné techniky je třeba pamatovat i na protipožární opatření. Pro odizolování podzemních a nadzemních částí bytových domů je tedy třeba vybrat vhodné stavební technologie.

Stavitel 03/2014Izolace stropů v garážích AZ Tower

Mrazuvzdornost pórobetonu Ytong: velmi dobrá

Napsali o nás

Tak zní výrok akreditované zkušebny TZÚS Plzeň, který pokračuje: Nemusíme se bát skladovat pórobetonové tvárnice přes zimu na stavbě, nestojí-li přímo v louži. Po záplavách a opadnutí vody nedojde v zimě k citelnému snížení pevnosti pórobetonového zdiva.

Stavebnictví a interiér 01/2014Mrazuvzdornost pórobetonu Ytong: velmi dobrá

Montážní postupy YTONG

Napsali o nás

Jedním z materiálů, které je možné použít na zhotovení nosných a nenosných obvodových a vnitřních stěn, ztužujících, výplňových a požárních stěn, jsou přesné zdicí tvárnice z autoklávovaného pórobetonu. Sortiment se vyrábí v tloušťkách 200, 250, 300, 375, 450 a 499 mm, většina ve formě hladké i PDK (pero, drážka, kapsa). Z hlediska únosnosti a celkového dosaženého zatížení jednotlivých podlaží je důležité znát pevnostní třídu tvárnice.

Materiály pro stavbu 03/2014Schody a schodiště Ytong
Realizace staveb 1/2014Montážní postup Příčka z pórobetonu
Realizace staveb 2/2014Napojení nosné stěny na obvodové zdivo

Rekonstrukce Starého ředitelství Vítkovic

Napsali o nás

Vzhledem ke statickému stavu a povaze budovy jako stavebního celku byly pro veškeré nově navržené konstrukce, jako jsou příčky, vyzdívky mezi jednotlivými částmi budovy, izolační zdivo, dozdívky původního zdiva nebo dozdívky kolem oken, použity tvárnice Ytong. Zejména pro své skvělé vlastnosti v oblasti rekonstrukcí, jako jsou nízká hmotnost, snadná opracovatelnost, jednoduchá manipulace a schopnost tepelně izolovat.

Stavba  01/2014Schody a schodiště Ytong
ERA 21 01/2014Rekonstrukce Starého ředitelství Vítkovických železáren od Zdeňka Fránka
Stavba 02/2014Rekonstrukce budovy D520 na ubytovnu

Konstrukční systém Ytong pro stropy a střechy

Napsali o nás

Snazší práce, rychlá výstavba a výhody masivních konstrukcí: tiché a klidné bydlení, v létě příjemný chládek, v zimě teplo. Odpadá nadbetonávka s výztužnou sítí KARI. To jsou přednosti systému Ytong Ekonom pro strop a Ytong Komfort pro střechu.

Střechy, fasády, izolace  05/2014Konstrukční systém Ytong pro stropy a střechy
Stavebnictví a interiér 03/2014Realizace RD v systému Ytong s využitím masivní konstrukce střechy Ytong Komfort

Bytový dům Stephanus s unikátním systémem Ytong

Napsali o nás

V Martině – Vrútkách, v městské části Priekopa, vyrostl atraktivní polyfunkční bytový dům Stephanus. Z konstrukčního pohledu je bytový dům zajímavý tým, že je tvořen konstrukčním systémem Ytong. Ten urychlil jeho výstavbu a investorovi přinesl úsporu času i financí. Díky systému Ytong se minimalizoval mokrý proces výstavby a zkvalitnily se tepelnětechnické parametry konstrukce.

Stavebnictví  04/2014Bytový dům Stephanus s unikátním systémem Ytong
Materiály pro stavbu 06/2014Polyfunkční dům Stephanus postavený ze systému Ytong
Realizace staveb 01/2014Bytový dům Stephanus - S unikátním systémem Ytong
Stavebnictví a interiér 07/2014Bytový a polyfunkční dům Stephanus s unikátním systémem Ytong

Výsledky 19. ročníku studentské soutěže Xella

Napsali o nás

Ve dnech 13. a 14. března vyvrcholil 19. ročník mezinárodní studentské soutěže vyhlášené společností Xella Slovensko a Xella CZ, lídry na trhu s pórobetonem. Tématem soutěže byl SM(ART) HOUSE – dům umění v bratislavské proluce. První hlavní úlohou soutěžního zadání byl koncept urbanistického řešení Michalského příkopu v celé jeho délce, jeho zpřístupnění veřejnosti a revitalizace za účelem vytvoření nového atraktivního bezbariérového veřejného prostoru pro Bratislavany i turisty.

ASB  04/2014Nové myšlenky pro Dům umění
ERA 21  05/2014Výsledky 19. ročníku studentské soutěže Xella