Naše prohlášení o úkolech v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost má nejvyšší prioritu.

Pro společnost Xella znamená bezpečnost práce více než jen dodržování zákonů. Společně (vedení, vedoucí pracovníci a zaměstnanci) klademe bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, kolegů, obchodních partnerů, zhotovitelů a třetích stran před ekonomické a výrobně-technické problémy naší společnosti.

Vedení, vedoucí pracovníci a zaměstnanci společně přebírají odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Každý z nás je osobně odpovědný za prevenci bezpečnostních a zdravotních rizik a za neustálé zlepšování bezpečnosti práce. Vedení proto poskytuje požadované zdroje. V případě, že riziko stále existuje, musí každý zaměstnanec práci zastavit a nebezpečí se musí okamžitě odstranit.

Stanovené bezpečnostní požadavky společnosti Xella platí pro zaměstnance, obchodní partnery, zhotovitele i třetí strany.

Odpovědnost se nevztahuje pouze na naše vlastní zaměstnance. Jsme zodpovědní za každého, kdo se pohybuje v našich prostorách. Z tohoto důvodu také očekáváme od všech obchodních partnerů, zhotovitelů a třetích stran, že budou dohodnuté bezpečnostní předpisy dodržovat.

Vedení a vedoucí pracovníci organizují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jsou vzorem a aktivně přebírají úkoly, jako jsou pokyny, kontroly a vyšetřování nehod.

Zdraví našich zaměstnanců je pro nás důležité, společně za něj neseme odpovědnost. Zaměstnanci se aktivně podílí na formování bezpečnostních opatření a jejich neustálém zlepšování.

Nebezpečí na pracovištích identifikujeme a stanovujeme ochranná opatření.

Rizika spojená s úkoly identifikujeme a vyhodnocujeme a ochranná opatření stanovujeme písemně. Vyšetří se příčiny nehod v případě vážných a smrtelných nehod, nehod se ztraceným časem, případů první pomoci, nebezpečných situací a v případech, kdy k takovým nehodám téměř došlo. Výsledky vyšetřování ve skupině Xella neomezeně a okamžitě sdílíme.

Zaměstnanci získají odpovídající pokyny o rizicích a opatřeních týkajících se jejich práce. Pokyny musí být vydány před zahájením práce a poté alespoň čtvrtletně.

K dosažení našich cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržujeme zákonné požadavky a definujeme vlastní předpisy společnosti Xella, které mohou jít nad rámec místních zákonů. O těchto předpisech informujeme všechny dotčené zaměstnance, obchodní partnery, zhotovitele a třetí strany a očekáváme jejich bezpodmínečné dodržování.

Celý PDF dokument "Požadavky na životní prostředí, zdraví a bezpečnost při zadávání" stahujte ZDE.