Stropy Ytong

Variabilní montovaná stropní konstrukce zhotovená z ŽB trámců a pórobetonových vložek s i bez celoplošné nadbetonávky. Pórobetonové prefabrikované vyztužené panely určené pro nosnou konstrukci stropů. Po uložení jsou panely okamžitě nosné.