Nejlepší tepelná izolace

Maximální vylehčení i tepelná izolace

Výjimečné tepelněizolační parametry YTONGU souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. Vzduch uzavřený v pórech, který nemá možnost cirkulovat, je tím nejlepším izolantem. Díky tomu má pórobeton stejné tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech, redukuje výskyt tepelných mostů a snižuje tak provozní náklady budovy.

 

Ideou pórobetonu YTONG je sloučit protichůdné vlastnosti v harmonicky fungující celek. Díky chemické reakci tak vzniká materiál s co největší pevností a únosností a zároveň maximálním vylehčením, které zaručuje co nejvyšší tepelněizolační schopnost.
 
YTONG tak má nejlepší tepelněizolační vlastnosti ze všech zdicích stavebních materiálů. V zimě akumuluje teplo, v létě je v domě příjemný chládek. Dům z YTONGu je optimálně izolovaný i bez přidané izolace. Šetří energii, chrání životní prostředí, vytváří pohodu.

 

Tři cesty k úsporám energie podle YTONGu: