Vážení architekti a projektanti,

Nová zelená úsporám opět rozvířila hladinu rybníka našeho stavebnictví a nutí architekty, projektanty a občas i samotné stavebníky k revizi původních úvah o celkovém konceptu plánovaných stavebních záměrů. Meta 550 000 Kč, která je pro individuální dům v pasivním standardu dosažitelná, je určitě víc než lákavá. Představíme Vám jeden zdařilý projekt RD, který požadavkům NZÚ dostál a přiblížíme Vám zdolání důležité laťky, které k tomuto cíli vede. Je jí požadavek těsnosti budovy, nazvaný vzduchová neprůvzdušnost.

Zajímavé a podnětné čtení Vám přeje

Ing. Petr Mareček
technický poradce
BlowerDoor test:
Dvakrát lepší než výborný

Dům, o němž bude řeč, a jehož rozpočet byl díky dotacím z NZÚ příjemně vylepšen
z původních 2,9 mil. na konečných 2,35 mil. najdete nedaleko Žďáru nad Sázavou
v lokalitě „Sluneční vrch“. Majitelé měli jasnou představu o svém budoucím sídle.

Mnohé už slyšeli a viděli u svého známého, něco si přečetli a nastudovali, a tak se pro ně zpráva o možných dotacích stala oním posledním kamínkem skládané mozaiky.

 

Vraťme se ale ještě jednou ke vzduchové neprůvzdušnosti. Je jasně a přesně definovaným požadavkem pro čerpání prostředků z NZÚ.

Jak je definována a jak se prokazuje? Hodnota, které je nutno dosáhnout, je n50= 0,6. Tzn., že při podtlaku nebo přetlaku 50 Pa nesmí za 1 hodinu „utéct“ nebo „přitéct“ víc než 60 % objemu vzduchu v budově. Prokazuje se zkouškou BlowerDoor, při níž se do jednoho okenního nebo dveřního otvoru zabuduje ventilátor, který požadovaný přetlak nebo podtlak vytvoří. Měřící jednotka vyhodnotí výsledky. U běžných novostaveb se těsnost pohybuje kolem n50 = 3,5, může ale dosáhnout i hodnoty n50 = 10. Znamená to, že při zkoušce uteče až 10-ti násobek objemu budovy!

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o požadavek velice přísný. Jeho naplnění vyžaduje souhru celého „realizačního“ týmu, který dílo připravuje. Šéfem týmu je stavebník. Volí manažera - projektanta. Projektant musí disponovat potřebným know-how a volí vhodný „podpůrný prostředek“ - materiál pro hrubou stavbu. V optimálním případě se ještě zhostí role dozoru investora. Na stavbaře zbývá úkol standardně odvést svou práci.

Naši stavebníci ze „Slunečního vrchu“ souhlasili s návrhem materiálu Ytong, který úspěšnost zkoušky těsnosti činí takřka samozřejmou. Ytong je díky své „plnosti“ garantem tohoto požadavku. Nemá totiž vylehčovací otvory, které jsou skutečným postrachem vzduchotěsnosti a v hotovém díle vytvářejí podivuhodný, nedohledatelný a nedefinovatelný labyrint chodeb a drah, mimořádně vhodných pro možný únik vzduchu. Hotové zdivo Ytong bylo opatřeno tenkostěnnou sádrovou omítkou, která v kombinaci s ním vytváří optimální dvojici pro tvorbu vnitřního prostředí. Pomáhá jímat a vydávat vzdušnou vlhkost, čímž přispívá k regulaci mikroklimatu.

Zkouška těsnosti není samoúčelnou hrou s „větrákem a čísly“. Simuluje nekontrolované proudění vzduchu budovou a pomáhá tato místa nalézt a utěsnit. V blízké budoucnosti bude povinností pro všechny novostavby. Jedině vysoce těsná budova opatřena kvalitním řízeným větráním s rekuperací vyloučí negativní dopady, které nekvalitní plášť budovy zapříčiní. Mezi nejnebezpečnější z nich patří lokální ochlazování, provázené vznikem kondenzátu a následně i plísní, mezi ty „jenom nepříjemné“ neovlivnitelné energetické úniky. Ty mohou činit až 45 % energetických ztrát na vytápění budovy. V konečném důsledku je tato zkouška jednou ze základních podmínek pro vytvoření příjemného, nezávadného a ekonomického bydlení.

A jak dopadla zkouška našeho domu? U stavebníka možná zanechala dojem, že vlastně o nic nešlo, „dyť jsme to ani nemuseli upravovat a korigovat“. Pro projektanta, stavbaře a „podpůrný prostředek - Ytong“ jako vždycky. Již první zkouška ukázala vynikající hodnotu n50 = 0,25. Ytong opět ukázal, co bez námahy nabízí – být více než dvakrát lepší než výborný.

Jedním z nejdůležitějších požadavků na pasivní dům je minimální prodyšnost konstrukce. Při testování se provádí tzv. BlowerDoor test, tedy zkouška těsnosti obálky budovy. Běžné domy dosahují hodnotu BlowerDoor testu n50 = 3,5, ale nesprávně zhotovené domy dosahují až hodnoty 10, přičemž kritériem pro pasivní domy je n50 = 0,6. Pasivní domy ze stavebního systému Ytong vykazují vynikající hodnotu vzduchové neprodyšnosti n50 = 0,3 – vlastnosti, která bude v moderním stavitelství ostře sledovanou hodnotou v oblasti energetických úspor.

Pasivní rodinný dům v Hamrech na Sázavou dosáhl hodnotu 0,25 1/h
Pasivní rodinný dům v Kittsee dosáhl vynikající hodnotu 0,185 1/h

 

TipyVelice problematické bývá napojení parozábrany na zdivo v místě napojení střechy. Klasická fóliová parozábrana je prakticky nepoužitelná, namísto toho se doporučuje použít jako parozábranu speciální desky OSB, které jsou ve svém styku lepeny tmelem na pero drážku a v oblasti napojení na zdivo jsou lepeny pomocí butyl-kaučukové pásky. Zde je nutno provést omítnutí pásu (pásky?) cca 10 cm po celém obvodu napojení. Pokud se použije masivní střecha Ytong Komfort, jako v uvedené referenci, všechna tato opatření odpadají a konstrukce se pouze omítne.
TipyNa obvodové zdi nepoužíváme tzv. "husí krky". Pokud se jejich použití na obvodové zdi nevyhneme, je potřeba utěsnit je trvale plastickým tmelem.
TipyVeškeré sanitární a VZT průchody je potřeba utěsnit, např. použitím PUR pěny a následným omítnutím.
TipyPokud je to možné, na obvodové zdi neinstalujeme zásuvky. Když je to nezbytné, pak je nutné jejich umístění mimo ložné a styčné spáry.
TipyVeškerá ostění oken je nutno před montáží oken "před-omítnout".
TipyNa místa na obvodové zdi, kam později nebude umožněn přístup, je potřeba aplikovat omítku, dokud jsou přístupná /schodiště, rekuperace aj/.
TipyJe nutné pečlivé provedení napojení omítky až na hrubou podlahu.

Stáhněte si PDFProtokol a certifikát měření
průvzdušnosti – BlowerDoor test

Fotogalerie