Newsletter červen 2016

Vážení architekti a projektanti,

rádi bychom vám představili naši novou aplikaci Ytong STATIX. Na rozdíl od jiných aplikací pro statiku dokáže vypočítat zatížení na stěnu i její únosnost a zároveň vyhodnotí, zda je tato varianta v souladu s normami.

Další problematikou, které bychom se rádi věnovali v tomto vydání Ytong News, je certifikace budov. Aktivně se zapojujeme do certifikačních systémů BREEAM a LEED. Nabízíme materiál se sníženým vlivem na životní prostředí a dodáme všechny podklady potřebné k tomu, aby certifikace proběhla úspěšně. Více se dočtete v článku Zelená certifikace budov.

Přejeme úspěšný start do letošního léta.

Ing. Karol Hanečka, CSc.
Produktmanager, statik
Ytong Statix
Aplikace STATIX

Aplikace je velmi jednoduchá a intuitivní. Ocení ji nejen projektanti a odborníci na statiku, ale i například stavebníci svépomocí pro ověření statických parametrů našeho materiálu. Po aktivaci je možné výsledky vytisknout a použít u statických výpočtů ve vašich projektech. Jinak program funguje v „lite“ módu, kde je možné pracovat jen se zobrazením na obrazovce. Tento mód pracuje také online přímo na naší web stránce.

Aplikaci si můžete stáhnout na http://www.ytong.cz/ytong-statix.php, kde současně naleznete videomanuál k aplikaci a ukázku výpočtu.

 
Zelená certifikace budov (BREEAM/LEED)

Trendem současného stavebnictví je trvale udržitelný rozvoj. Požadavky na moderní stavění nekončí energetickou úsporností, ale zahrnují také stránku sociální a environmentální. Důležité je vše, co má dopad na uživatele budovy i jeho okolí, proto se pečlivě zvažují použité suroviny i rizika při likvidaci stavby. Jednoduchým způsobem jak dokázat, že stavba tyto moderní standardy splňuje, je některý z certifikátů, z nichž nejrozšířenější je právě BREEAM a LEED.

Certifikace hodnotí celou řadu kritérií použitých materiálů. Produkty Ytong, Silka i Multipor přispívají k získání vyššího počtu kreditů/bodů. Bližší informace jsou obsaženy v brožuře http://www.ytong.cz/cs/docs/Vyhody-Ytong-pro-certifikovane-budovy.pdf.

V rámci certifikace LEED ke kritériu MRc5 – Regionální materiály byla vytvořena aplikace, prostřednictvím které si ověříte, zda materiály splňují požadavek na výrobu a vytěžení surovin do 800 km od místa stavby. Následně zde získáte deklaraci o původu produktu a surovin.