Vážení příznivci moderních technologií,
v dalším vydání Ytong News jsme se rozhodli zaměřit na často řešený problém související se zateplením stropů sklepů a garáží. Na technických parametrech i názorných příkladech vám předvedeme, že existuje jednoduché řešení, splňující bezpečnostní, tepelněizolační i estetické požadavky. Nechte se tedy inspirovat.

 

Jak zateplit stropy
sklepů a garáží?
Projděte si konkrétní reference

Řešení zateplení stropů sklepních prostor a garáží se ne vždy věnuje dostatečná pozornost – a to jak po stránce tepelněizolační, protipožární, tak estetické. Přitom je na trhu materiál, který splňuje prakticky veškeré požadavky, které mají architekti i stavebníci – Ytong Multipor.

Toto kontaktní obložení stropů nebo jiných vodorovných konstrukcí přináší hned několik výhod.

Na prvním místě musíme zmínit tepelněizolační vlastnosti. Tuto vlastnost nejlépe vystihuje parametr tepelné vodivosti: λ = 0,045 W/mK, vlivem něhož se významně snižuje možnost vzniku tepelných mostů. Materiál vykazuje minimální faktor difúzního odporu: μ = 3.

 

Pro Ytong Multipor hovoří i jeho další vlastnosti. V prostorách sklepů a garáží může dojít k požáru. V takovém případě osvědčí Ytong Multipor své protipožární vlastnosti. Desky Multipor odpovídají kritériu třídy A1 podle normy EN 13501–1, tj. nehořlavý materiál. Ytong Multipor výrazně zvyšuje požární odolnost obložených konstrukcí, 1 cm Multiporu nahradí 1,5 cm krytí výztuže betonem. Desky mají minerální složení a neobsahují žádné hořlavé součásti. Při požáru se z něj nevylučují jedovaté látky.

Dalším podstatným rysem a požadavkem bývá tvarová stálost použitého materiálu. Multipor odolává mechanickým vlivům i vlhku, které se může v podzemních prostorách objevit. V této souvislosti je třeba dodat, že deformace při bodovém zatížení odpovídá hodnotě ≤ 1 mm při 1000 N. Hodnoty, které souvisejí s absorpcí vody (jakožto i další parametry), jsou uvedeny tabulce.

 

Požadavky v garážích

Ytong Multipor

   
Tepelná izolace parametr tepelné vodivosti λ = 0,045 W/mK
Požární odolnost třída A1 (EN 13501–1), 1 cm Multiporu ekvivalent
1,5 cm krytí výztuže betonem
Tvarová stálost mechanicky odolnější v porovnání s běžně
používanými izolačními materiály, je odolný vůči tlaku
Estetické řešení pohledový materiál bez nutnosti použití vnější stěrky
a armovací mřížky
Rychlost instalace pro pokládku 1 m² je potřeba 10–15 minut, používá
se tenkovrstvá malta Ytong Multipor
Odolnost vůči vlhku odpuzuje vodu a v případě zvlhčení dobře vysychá; při
krátkodobém/dlouhodobém namočení: EN 1609 WP = 2,0 kg/m²
/ EN 12087 WLP = 3,0 kg/m²

Ytong Multipor představuje moderní materiál, který splňuje všechny aktuální požadavky norem na řešení suterénních prostor. Navíc poskytuje i estetické řešení a při pečlivém zpracování funguje jako pohledový materiál. I tak je možné jej ale povrchově upravit pomocí stěrky.

Konec teorie, podívejme se na praktické ukázky použití Ytong Multiporu.

AZ-Tower
Brno

AZ-Tower, Brno

Bytový dům
Praha-Ďáblice

Bytový dům, Praha-Ďáblice

Centrum Aircraft
Bratislava

Sportovní centrum Aircraft Bratislava

Bytový dům
Dolní Chabry

Bytový dům Dolní Chabry


Tento newsletter připravila společnost Xella CZ.