Vážení architekti a projektanti,

Za pár let se velmi změní podmínky výstavby obytných a veřejných budov. Xella se značkou Ytong patří mezi společnosti, které se s předstihem zabývají požadavky, jež vyplývají z nové legislativy v oblasti energetických úspor. Málokdo si totiž uvědomuje, že se ocitáme v přechodném období, než začne platit povinnost projektovat domy s téměř nulovou spotřebou energie. Tento požadavek se bude po roce 2020 týkat každého nového domu (u veřejných staveb po roce 2018). Pro širokou veřejnost jsme připravili soubor základních detailů, které splňují požadavky na skladbu obálky téměř nulového domu.

Zajímavé a podnětné čtení Vám přeje

Ing. Milan Koukal
technický poradce


Zobrazení pole teplot pro výpočet hodnoty ψ


Konstrukční detaily
pro domy
s velmi nízkou
spotřebou energie

Při návrhu domů s velmi nízkou potřebou energie na vytápění se doporučuje, aby byla obálka domu prakticky bez tepelných mostů. Všechny detaily je proto třeba navrhnout s velmi nízkou přídavnou tepelnou ztrátou.

 


Nulovou hodnotu při některých detailech je možné dosáhnout jen komplikovaně vzhledem k realizační stránce provázané se složitostí detailu a dostupností použitých materiálů. Naproti tomu geometrie jiných detailů je natolik příznivá, že poměrně jednoduše dosáhneme zápornou hodnotu přídavné tepelné ztráty. Optimální stav docílíme, pokud je součet přídavných tepelných ztrát na objektu roven nule nebo menší. Současně musí všechny detaily splnit normové požadavky z hlediska tepelněizolačních vlastností, vlhkostního režimu a hygienického kritéria.

Předkládáme Vám vzorová řešení vybraných stavebních detailů ze systému Ytong, které jsou navrženy tak, aby efektivně využily jeho vlastností a doplňků z běžně dostupných materiálů a technologií. Zpracované byly následující konstrukce: obvodová stěna, plochá a šikmá střecha ve dvou variantách zateplení, a to pěnovým polystyrenem EPS a tepelnou izolací Multipor (plochá střecha pouze se zateplením pěnovým polystyrenem EPS). Všechny detaily jsou posouzeny z hlediska tepelněizolačních vlastností, vlhkostního režimu a hygienického kritéria, přičemž všechny tyto požadavky splňují. Zároveň mají všechny detaily velmi nízkou přídavnou tepelnou ztrátu pod hodnotou 0,1 [W/(m.K)].

 

Tabulka 1 – Přídavná tepelná ztráta ψ vo W/(m.K)

Tabulka 1 – Přídavná tepelná ztráta ψ vo W/(m.K)

 

Přehled konstrukčních detailů

 

Detail základu
Detail základu
Detail základu v místě východu na terasu
Detail základu v místě východu na terasu
Detail nadpraží okna s nosným překladem Ytong. Stěna kolmo na nosníky stropu
Detail nadpraží okna s nosným překladem Ytong. Stěna kolmo na nosníky stropu
Detail nadpraží okna s nosným překladem Ytong. Stěna rovnoběžně s nosníky stropu
Detail nadpraží okna s nosným překladem Ytong. Stěna rovnoběžně s nosníky stropu
Detail nadpraží okna s Ytong U-profilem. Stěna kolmo na nosníky stropu
Detail nadpraží okna s Ytong U-profilem. Stěna kolmo na nosníky stropu
Detail nadpraží okna s Ytong U-profilem. Stěna rovnoběžně s nosníky stropu
Detail nadpraží okna s Ytong U-profilem. Stěna rovnoběžně s nosníky stropu

 

Detail nadpraží okna s žaluzií. Stěna kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpraží okna s žaluzií. Stěna kolmo na nosníky stropu.
Detail nadpraží okna s žaluzií. Stěna rovnoběžně s nosníky stropu.
Detail nadpraží okna s žaluzií. Stěna rovnoběžně s nosníky stropu.
Detail parapetu
Detail parapetu

 

Detail ostění okna.
Detail ostění okna.
Detail vnějšího rohu budovy.
Detail vnějšího rohu budovy.
Detail vnitřního rohu budovy.
Detail vnitřního rohu budovy.
Detail atiky.
Detail atiky.
Detail střechy při okapu.
Detail střechy při okapu.

 

Stáhněte si:

Tepelnotechnický posudok vybraných stavebných detailov systému Ytong.


Posúdenie požadovaných tepelnoizolačných vlastností a vlhkostného režimu stavebných konštrukcií.