Vážení příznivci nových technologií,
letošní slunečné a teplé léto vystřídal před pár dny podzim. Chladnější a sychravější počasí nás tak bude stále častěji nutit, abychom zůstávali v teple našich domovů.

V tomto vydání Ytong News bychom vám rádi blíže představili po technické stránce i na konkrétních referencích vnitřní zateplení pomocí materiálu Multipor ID. Jedná se o novinku, která zajistí, že teplo bude nyní i v budovách, které není z nějakého důvodu možné zateplit klasicky zvenku.

Nechte se inspirovat.

Bc. Josef Motyka
manažer pro klíčové zákazníky
a specialista na vnitřní zateplení
Bytové domy,
historické objekty,
kostely...
Zateplení
zevnitř je funkční
a bezpečné.

Nikdo se nechce procházet centry měst, jejichž historická hodnota zůstala skryta pod unifikovanými fasádami. Majitelé domů zase nechtějí platit vysoké sumy za vytápění. Donedávna dva zcela protichůdné požadavky mají nyní společné řešení.

Energetické požadavky na soukromé i veřejné budovy se neustále zpřísňují. Mohou za to rostoucí ceny energií i snaha o ochranu životního prostředí a úsporu zdrojů. Procházka centrem prakticky jakéhokoliv města ale nutně vyvolává otázku, jakým způsobem lze tyto nároky splnit v budovách, které mají historický charakter či hodnotné fasády, jež nelze opatřit venkovním zateplovacím systémem. Co s tím?

 

Velmi dobrou variantu představuje zateplení zevnitř. K vnitřnímu zateplení měli stavitelé donedávna oprávněné výhrady založené především na špatných zkušenostech s jinými izolačními materiály, které nemají pro tento typ použití vhodné parametry. Velká část podobných realizací dopadla tak, že v konstrukcích vznikaly poruchy, které způsobily tvorbu plísní. Tomuto stavu lze předejít použitím difúzně otevřených izolantů. Na trhu je jich několik, ale v poslední době se začíná razantně prosazovat certifikovaný systém vnitřního zateplení bez parozábrany Tex Therm In, a to díky příznivému poměru cena/výkon i charakteristikám materiálu.

PROČ VNITŘNÍ IZOLACE

 • snížení tepelných ztrát
 • odstranění příčiny a zabránění dalšímu vzniku plísní
 • regulace vlhkosti v době vlhkostních extrémů
 • kapilární transport vlhkosti
 • výrazné snížení času potřebného k zátopu
 • zlepšení mikroklimatu vnitřního prostředí
 • ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK

  Izolace, která aktivně pracuje s vlhkostí

  - certifikovaný systém vnitřního zateplení bez parozábrany Tex Therm In

  Tento, u nás zcela nový, certifikovaný systém je založen na tepelněizolačním materiálu Multipor ID, který svými přirozenými vlastnostmi zabraňuje tvorbě plísní a zároveň působí jako tepelná izolace, která dýchá při zachování součinitele prostupu tepla cca 0,045 W/mK. Systém vnitřního zateplení Tex Therm In se skládá z lepidla (lehká malta Multipor), tepelněizolačních desek Multipor ID a povrchové úpravy, která je tvořena difuzně otevřenou stěrkou, resp. difuzně otevřenou omítkou a finálním difuzně otevřeným nátěrem. Dodavatelem tepelněizolačních desek Multipor ID a malty je společnost Xella CZ.

  Difúze vodních par

  Podívejme se, jaký je základní princip a jak systém funguje.

  Multipor obsahuje stejné suroviny jako zdivo Ytong, který čeští stavitelé velmi dobře znají a mají s ním příznivé zkušenosti. Zásadní rozdíl spočívá v množství a struktuře pórů, čímž se Multipor řadí mezi nevláknitou minerální izolaci. Multipor obsahuje jen 5 % hmoty a 95 % tvoří vzduch uzavřený v mikro a makropórech. Multipor využívá základní fyzikální jevy, kdy vlivem rozdílu teplot a částečných tlaků vodních par mezi vnitřním a vnějším prostředím, na povrchu stěny a v konstrukci, dochází v určitém momentu ke kondenzaci vodních par (rosný bod). Difuzně otevřená izolace Multipor dokáže pracovat s působením vlhkosti. Kapilární síly jsou schopné odvést vlhkost po povrchu stěn pórů z místa kondenzace k místu odpaření, případně až k povrchu konstrukce, odkud se vlhkost vrací ve formě vodní páry zpět do prostoru. Transport vlhkosti z izolace mimo konstrukci vylučuje možnost vzniku plísní. Systém tedy funguje bez nutnosti parozábrany, která vyvolává zbytečně zvýšené nároky při provádění, vyžaduje preciznost, a zároveň je náchylná k porušení.

  Průzkumy před prováděním

  Prvním krokem je provedení kvalitní diagnostiky objektu, rovněž je nezbytné provést vlhkostní bilanci celého systému v programu založeném na pokročilých výpočetních simulacích zohledňující kapilární transport vlhkosti v materiálu v závislosti na měnícím se čase, programem Delphin. Dodavatelem je společnost Tex Color Ostrava, která je poskytovatelem i garantem souvisejících služeb - diagnostiky i provedení vlhkostní bilanci celého systému. Před samotným provedením vnitřního zateplení musí proběhnout stavebně technický průzkum, který identifikuje všechny potenciální vlhkostní nedokonalosti v konstrukci. Jde zejména o možné průsaky potrubí, narušení vodorovné hydroizolační vrstvy či různé formy zatékání. Na základě zjištění přímo na stavbě se přijmou potřebná opatření. Před samotnou instalací se doporučuje provést výpočty teplotní a vlhkostní bilance, které dokážou ověřit předpoklady spojené s prací systému s kondenzátem, zvláště u konstrukcí obsahujících dřevěné prvky. Výpočty ověří chování zejména kritických partií – ostění, rohy, parapety, zhlaví trámových sloupů, spojení příček a obvodových zdí. Aby se předešlo nežádoucímu promrzání konstrukce pod vnitřním izolantem, provádějí se simulace vedoucí ke zjištění potenciálního poklesu teploty.

  Jednoduchost provádění

  S izolačními deskami Multipor se pracuje velmi snadno. Nejdříve je třeba očistit stěnu, povrch musí být soudržný, nesprašující. Pro vnitřní použití není potřeba desky Multipor kotvit hmoždinkami, pokud podkladový materiál vykazuje odtrhovou pevnost vyšší než 0,08 N/mm2. Desky Multipor se lepí celoplošně. Malta má nejen kotvicí funkci, ale částečně pracuje jako parobrzda zabraňující dalšímu postupu vlhkosti do konstrukce. Na lepení desek se používá výhradně lehká lepicí malta Multipor. Nanáší se rovnoměrně po celé ploše desky ozubeným hladítkem se zubem 10–12 mm. Tato tloušťka malty umožní vyrovnávat nerovnosti podkladu až do 5 mm. Maltu je potřeba nanést na alespoň 80 % plochy. Desky se nelepí k sobě, musí být jedna k druhé zcela přitlačeny. Na přilepené desky se jednoduše nanese lehká malta Multipor a následně se po celé ploše aplikuje perlinka. Přes ni se ještě jednou přetáhne lehká malta Multipor, stěna se přebrousí a lze udělat finální úpravy (barevnost apod.). K systému existuje řada doplňků, které zjednodušují úpravy v elektro a tzb instalacích.

  První volba

  Kromě toho Multipor poskytuje i další benefity – nehořlavost třídy A1 a tvarovou stálost a díky vysokému pH zabraňuje tvorbě plísní. Nadstandardní tlaková odolnost poskytuje dojem masivních zdí, což se cení zejména v interiérech. Optimální formátování desek a jejich nízká hmotnost bez nutnosti kotvení přispívají k tomu, že řemeslníci mohou pracovat rychleji než s jinými izolačními materiály. Více než 15leté zkušenosti z Německa, vybrané reference najdete v rámci tohoto materiálu, ukazují, že Multipor přesvědčil svou spolehlivostí, časově nenáročnou aplikací, vysokou produktivitou práce a možností realizace ve všech ročních obdobích.

  Požadavky
  tepelná izolace
  reakce na oheň
  tvarová stálost
  odolnost vůči vlhku

  Multipor ID
  tepelný odpor: 1,78 m².K/W pro tloušťku 80 mm
  třída A1 (EN 13501–1)
  vytváří dojem masivní vnitřní zdi
  odpuzuje vodu a v případě zvlhčení dobře vysychá

  V případě dotazů kontaktujte technické poradce společností Xella CZ a Tex Color Ostrava.

Reference:

 

Spichern Höfe

Ubytovna Warnemünde

Norimberský kostel sv. Martina

 

Bytové domy, Lipsko

Renthof, Kassel

Rodinné bydlení, Potsdam