Vážení architekti a projektanti,

byť za oknem stále vládne zima a mráz, jaro a tady i nová stavební sezóna se už rychle blíží. Dovolte, abychom Vás v tomto vydání Ytong News pozvali na webináře věnující se tématu založení stavby, ukázali novou sekci na webu Ytong týkající se Vašich nejčastějších dotazů zpracovaných do názorných videí. Novinky najdete také v sekci Podklady pro projektování. Nezapomeňte nahlédnout do našeho kalendáře připravovaných akcí a načerpat třeba novou inspiraci na některém z webinářů, přednášek či konferencí.

Přejeme Vám úspěšný start.

Ing. Lucie Šnajdrová a Ing. Július Sič
Techničtí poradci

Pozvánka na webinář:

Jak správně začít – Možnosti založení stavby

V tomto webináři probereme možnosti založení staveb, jejich nutné hydroizolační, tepelněizolační a statické vlastnosti a především to, jak začít s vlastním zděním.
Nově začínáme stavby tvárnicí Ytong START a jako každá novinka s sebou přináší inovace a pokrok. Proto se na vše podíváme pěkně postupně od projektu po realizaci.
Těšíme se na Vás
2. 3. 2018 v 10 hodin!

Webináře Ytong
Webináře Ytong

FAQ

FAQ – odpovědi na Vaše nejčastější otázky

Na webu Ytong jsme připravili novou sekci zabývající se Vašimi nejčastějšími dotazy. Odpovědi na tyto otázky jsme zpracovali do krátkých videí, která názorně prezentují možná řešení. Věříme, že tato sekce bude dobrým pomocníkem a rádcem ve Vaší práci.

Webináře Ytong

Novinky v podkladech pro projektování

Novinky v podkladech pro projektování

Sekci Podklady pro projektování jsme obohatili o detaily, rozdělené dle typu obvodové konstrukce.

Součástí schematických řešení detailů jsou i tepelně technické výpočty lineárních činitelů prostupu tepla. Tyto všechny jsou shrnuty v tabulce, kde výsledné hodnoty jsou porovnány s normou ČSN 73 0540-2.

Řešení velké části detailů odpovídá dle normy doporučeným hodnotám pro pasivní budovy. Věříme, že tato nová databáze usnadní práci jak při navrhování řešení konstrukčních detailů, tak při zvolení správných kombinací pro každý jednotlivý projekt.

Webináře Ytong

Kalendář akcí

Harmonogram odborných přednášek, konferencí, či webinářů Ytong. Vyberte si, co Vás zajímá, a přihlašte se!

Webináře Ytong

Webináře Ytong