Nosné překlady

 • Okamžitá únosnost
 • Snadná a rychlá montáž
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Nízká hmotnost, Vysoká přesnost
 • Omezení mokrého procesu
 • Výborná požární odolnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Pórobetonové prvky vyztužené betonářskou výztuží

  Norma/předpis

  EN 845-2 Překlady

  Použití

  Překlenutí otvorů v nosných a nenosných stěnách.

  Provedení

  Hladké

  Rozměrové tolerance

  Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

  Zpracování

  Je zakázané překlady zkracovata jinak upravovat jejich průřezy. Jsou určeny k přímému zabudování. Při montáži je důležité dbát na správnou polohu zabudovaného překladu (šipky musí směřovat vzhůru). Potřebná menší světlost otvoruse dosáhne větším uložením překladu.Překlady se kladou do maltového lože, uložení musí být 250 mm (min. 200 mm) viz tabulka Základní údaje.

  Malta

  Ytong zdicí malta

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Důležitá upozornění

  Použít se smí pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nesmí zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Pro danou tloušťku zdiva a světlost otvoru je odpovídající typ překladu uveden v tabulce. Správná poloha překladů ve stavbě je dána šipkami v čelech překladů, tyto šipky musí směřovat vzhůru.

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.
  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
  Vnější omítky:
  Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
  Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
  - pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
  - pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
  - přilnavost ≥ 0,2 MPa
  - nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
  - faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - nosné překlady

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4,4-600
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 600
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,160
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,176
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1050
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3
  Modul pružnosti Eb [N/mm2] 2250

 • Základní údaje

  Základní údaje - nosné překlady

  výrobek rozměry
  d×vך
  max.
  světlost
  otvoru

  min.
  úložná
  délka
  expe
  diční
  hmotnost 
  požární
  odolnost 
  návrhová
  hodnota
  ohybového
  momentu
  MRd
  návrhová
  hodnota
  únosnosti
  ve smyku
  VRd
  návrhová
  hodnota
  rovnoměrného
  zatížení
  včetně
  vlastní
  tíhy
  překladu
  qd
  průhyb od
  návrhového
  rovnoměrného
  zatížení qd
  wqd
  [typ] [mm] [mm] [mm] [kg] [min] [kN/m] [kN] [kN/m] [mm]
  NOP 375-2500 2500×249×375 2000 250 196 R60 19,49 36,54 32,2 7,9
  NOP 375-2250 2250×249×375 1800 225 176 R60 19,49 37,25 38,2 5,8
  NOP 375-2000 2000×249×375 1600 200 156 R60 15,55 39,18 41,4 3,9
  NOP 375-1750 1750×249×375 1350 200 137 R60 11,51 34,38 41,8 2,3
  NOP 375-1500 1500×249×375 1100 200 117 R60 5,56 36,16 29,2 0,8
  NOP 375-1250 1250×249×375 900 175 95 R60 5,56 36,69 41,0 0,6
  NOP 300-2500 2500×249×300 2000 250 156 R60 18,63 31,14 28,3 8,3
  NOP 300-2250 2250×249×300 1800 225 141 R60 18,63 31,76 32,5 5,9
  NOP 300-2000 2000×249×300 1600 200 125 R60 12,47 35,29 33,2 3,7
  NOP 300-1750 1750×249×300 1350 200 109 R60 9,16 31,15 33,3 2,2
  NOP 300-1500 1500×249×300 1100 200 94 R60 5,47 32,68 28,8 1,0
  NOP 300-1250 1250×249×300 900 175 76 R60 5,47 33,18 40,5 0,7
  NOP 250-2250 2250×249×250 1800 225 117 R60 15,52 29,04 29,7 6,1
  NOP 250-2000 2000×249×250 1600 200 104 R60 12,06 31,43 32,1 4,1
  NOP 250-1750 1750×249×250 1350 200 91 R60 8,89 28,29 32,3 2,5
  NOP 250-1500 1500×249×250 1100 200 78 R60 5,39 29,93 28,3 1,2
  NOP 250-1250 1250×249×250 900 175 63 R60 5,39 30,39 39,9 0,8
  NOP 200-2000 2000×249×200 1600 200 83 R60 12,31 26,09 30,1 4,5
  NOP 200-1750 1750×249×200 1350 200 73 R60 8,50 24,95 30,9 2,8
  NOP 200-1500 1500×249×200 1100 200 62 R60 5,27 26,53 27,7 1,4
  NOP 200-1300 1250×249×200 900 175 51 R60 5,27 26,96 39,1 1,0

  Hodnoty jsou stanovené podle EN 12602.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.