Obytný soubor DUPLEX – čas na relax i rodinu

Mnozí se obávají bydlení v domě z důvodu jeho údržby a množství práce, kterou si okolí domu vyžaduje. Jsou však projekty, které myslí i na to, jak „nezabít“ všechen volný čas těmito pracemi, ale naopak věnovat se rodině, či koníčkům bezstarostně a naplno.

Stavět jednoduše a efektivně přináší později ovoce v podobě pohodlného a příjemného bydlení. Postačuje dobrý projekt, vysoce kvalitní stavební materiál a realizační tým, který se stará o detaily. Tak vznikl projet DUPLEX ve slovenské Prievidzi.

Investor a zhotovitel, společnost Facehome s.r.o. přišla s nápadem, jak jednoduchost a praktické využití implementovat do reálných proporcí. Na nově vzniklé ulici vybudovali domy s velmi jasnými, umírněnými liniemi. Počínali si v souladu s nároky mladých rodin, či těch, kteří se plánují osamostatnit, a nezapomněli ani na nároky starších obyvatel, kteří hledají kvalitní bydlení s bezbariérovým přístupem.

První etapa, která začala v roce 2014, znamenala výstavbu šesti rodinných dvojdomů, které se staly vlajkovou lodí projektu. Do nových domů se majitelé nastěhovali hned po kolaudaci a spokojeně bydlí od léta 2016. Druhá etapa výstavby začala v červnu 2015, dokončena byla přesně o rok v roce 2016 a sestávala z pěti rodinných dvojdomů. Třetí, v současnosti probíhající etapa výstavby, počítá se šesti rodinnými dvojdomy a jedním samostatným v podobném designu jako v předešlých etapách.

První a druhá etapa projektu byla postavena z cihel, třetí etapa z tvárnic Ytong v kombinaci s akustickou stěnou. Tvárnice Ytong byly také použity na obvodové stěny, příčky, nosné překlady, nenosné prvky a U profily na zhotovení věnců v kombinaci s UPA profily.

O zkušenosti z výstavby s tímto materiálem se vrozhovoru podělil ředitel společnosti Facehome s.r.o. Milan Balvan.

Jaký byl hlavní důvod stavět rodinné domy v takovém konceptu?

V tomto případě jsme se zaměřili na jednoduchost staveb jako takových, zejména z pohledu budoucí údržby domu, kde je minimální nutnost péče o stavbu jako takovou. Stavba má spíše sloužit k odpočinku a nikoli na řešení neustálých starostí s ní. V každém případě jsme se chtěli zaměřit i na běžné klienty, aby dům byl dostupný téměř pro všechny, hlavně cenově a funkčně. A prvotní motiv? Jednoznačně jednoduchost konstrukce stavby a možnost přinést klientům to, co momentálně hledají.

Jak rostl projekt Duplex Riečna a jaké máte zkušenosti se stavebním systémem?

Projekt se vyvíjel přesně podle plánu. Zde musím podotknout, že 3. etapa rostla nejrychleji díky Ytongu, kde největší podíl na šetření času měla jednoduchost opracování materiálu, ať už z hlediska jednotlivých profesí pro instalační práce, např. jednoduché drážkování instalací apod. Velkou časovou úsporu přinesli samozřejmě U a UPA profily pro věnce.

Jaké speciální prvky byly při výstavbě použity?

Při výstavbě byly použity již zmíněné U a UPA profily, nosné a nenosné překlady použité ve třetí etapě projektu, které výrazně ovlivnily lehkost řešení několika procesů.

Jakou máte odezvu od samotných obyvatelů domů? Dokázal projekt splnit vaše očekávání a především očekávání nových majitelů?

Odezvy od samotných majitelů jsou velmi pozitivní. Oceňují prostředí, ve kterém je projekt vybudován, a samozřejmě již zmíněný systém a uspořádání budovy s výhodou jeho jednoduchosti. Žádná údržba není nutná, což přispívá k pohodlí života jako takového. Myslím, že očekávání jsme splnili nadmíru, čehož důkazem jsou spokojeni majitelé domů. Dokonce i provoz jednotlivých budov, ať už v zimě nebo v létě, je bezproblémový a jejich energetická náročnost je skutečně minimální. Projekt splnil naše očekávání a tvrdě pracujeme na jeho opakování v podobném měřítku.

 

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Další kategorie referencí