Pilířové tvárnice

 • Rychlé a jednoduché pilíře bez bednění
 • Instalační průduchy bez sekání
 • Kompatibilní s tvárnicemi Ytong
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem

Specifikace

Tvárnice z autoklávovaného póro­betonu kategorie I

Norma/předpis

EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Skryté bednění nosných a ztužujících pilířů ve stěnách nebo sloupů se zvýšenými požadavky na přenos svislých i vodorovných sil, průduchy a instalační šachty.

Provedení

hladké (HL)

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné i svislé spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační.

Malta

Ytong zdicí malta
Ytong zakládací malta tepelněizolační

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé. Doporučené vlastnosti omítek:
– objemová hmotnost 800 až 1 200 kg/m3
– pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm²
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
– přilnavost ≥ 0,2 N/mm²
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
– dodržovat tloušťku vrstvy omí­tek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.
V místě pilířové tvárnice je doporučeno vložit do omítky perlinku.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - pilířové tvárnice s otvorem

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 500
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 2,8
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,137
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3

  Uvedené hodnoty jsou bez vlivu otvoru a betonového jádra.


 • Základní údaje

  Základní údaje – pilířové tvárnice

  P2-500 rozměry
  tvárnic


  d x v x š
  průměr
  jádra
  tloušťka
  zdiva
  tepelný odpor


  RDRY
  tepelný odpor


  UU
  neprů-
  zvučnost


  Rw
  požární
  odolnost

  spotřeba
  malty
  na 1 m² zdiva
  směrná pracnost
  zdění
  ks. na
  paletě
  typ [mm] [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PIL 300 599×249×300 200 300 2,31 2,19 48 REI 180 3,0 1,85 12
  PIL 250 599×249×250 150 250 1,92 1,82 47 REI 180 2,5 1,85 12

  Uvedené hodnoty jsou bez vlivu otvoru a betonového jádra.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


  Základní údaje betonového jádra / pilíře

  Beton C 25/30; výztuž B500B; krytí výztuže 25 mm
  tvárnice
  typ
  průměr
  jádra
  objem
  jádra
  výztuž
  max. cca
  spotřeba betonu pro výšku 0,25 až 3,00 m...
  0,25 m 0,50 m 1,00 m 2,75 m 3,00 m
  [mm] [dm3/m] [kg/m] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3]
  PIL 300 200 31,40 11,8 7,85 15,70 31,40 86,35 94,20
  PIL 250 150 17,66 7,0 4,42 8,83 17,66 48,57 52,98
 • Pilířové tvárnice - výkresy

  Pilířové tvárnice - výkresy

 • Pilířové tvárnice - schéma vyztužení

  Pilířové tvárnice - schéma vyztužení

 • Pracovní postup

  Vazba zdiva a pilířovek s vloženou výztuží
  Vazba zdiva a pilířovek s vloženou výztuží
  Maltování styčných ploch
  Maltování styčných ploch
  Vyzděné a vybetonované dvě vrstvy
  Vyzděné a vybetonované
  dvě vrstvy
 • Dokumenty ke stažení