Pilířové tvárnice

 • Rychlé a jednoduché pilíře bez bednění
 • Instalační průduchy bez sekání
 • Kompatibilní s tvárnicemi Ytong
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem

Specifikace

Tvárnice z autoklávovaného póro­betonu kategorie I

Norma/předpis

EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Skryté bednění nosných a ztužujících pilířů ve stěnách nebo sloupů se zvýšenými požadavky na přenos svislých i vodorovných sil, průduchy a instalační šachty.

Provedení

hladké (HL)

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné i svislé spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační.

Malta

Ytong zdicí malta
Ytong zakládací malta tepelněizolační

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé. Doporučené vlastnosti omítek:
– objemová hmotnost 800 až 1 200 kg/m3
– pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm²
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
– přilnavost ≥ 0,2 N/mm²
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
– dodržovat tloušťku vrstvy omí­tek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.
V místě pilířové tvárnice je doporučeno vložit do omítky perlinku.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - pilířové tvárnice s otvorem

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 500
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 2,8
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,137
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3

  Uvedené hodnoty jsou bez vlivu otvoru a betonového jádra.


 • Základní údaje

  Základní údaje – pilířové tvárnice

  P2-500 rozměry
  tvárnic


  š x v x d
  průměr
  jádra
  tloušťka
  zdiva
  tepelný odpor


  RDRY
  tepelný odpor


  UU
  neprů-
  zvučnost


  Rw
  požární
  odolnost

  spotřeba
  malty
  na 1 m² zdiva
  směrná pracnost
  zdění
  ks. na
  paletě
  typ [mm] [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PIL 250 250x249x599 150 250 1,92 1,83 47 REI 180 3,0 1,85 36
  PIL 300 300x249x599 200 300 2,31 2,19 48 REI 180 2,5 1,60 30

  Uvedené hodnoty jsou bez vlivu otvoru a betonového jádra.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


  Základní údaje betonového jádra / pilíře

  Beton C 25/30; výztuž B500B; krytí výztuže 25 mm
  tvárnice
  typ
  průměr
  jádra
  objem
  jádra
  výztuž
  max. cca
  spotřeba betonu pro výšku 0,25 až 3,00 m...
  0,25 m 0,50 m 1,00 m 2,75 m 3,00 m
  [mm] [dm3/m] [kg/m] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3]
  PIL 250 150 17,66 7,0 4,42 8,83 17,66 48,57 52,98
  PIL 300 200 31,40 11,8 7,85 15,70 31,40 86,35 94,20
 • Pilířové tvárnice - výkresy

  Pilířové tvárnice - výkresy

 • Pilířové tvárnice - schéma vyztužení

  Pilířové tvárnice - schéma vyztužení

 • Pracovní postup

  Vazba zdiva a pilířovek s vloženou výztuží
  Vazba zdiva a pilířovek s vloženou výztuží
  Maltování styčných ploch
  Maltování styčných ploch
  Vyzděné a vybetonované dvě vrstvy
  Vyzděné a vybetonované
  dvě vrstvy
 • Dokumenty ke stažení