Ploché překlady

 • Snadná manipulace
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Vysoká přesnost
 • Výborná požární odolnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Plochý překlad

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Vyztužený prvek z pórobetonu

  Norma/předpis

  EN 845-2 Překlady

  Použití

  Ploché překlady Ytong PSF se používají pro vytvoření nadpraží oken-ních a dveřních otvorů v nosných a nenosných stěnách vždy ve spojení s nadezdívkou nebo s železobetonovou deskou. Samotné překladové trámce jsou nenosné. Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených vedle sebe na sraz, spojených maltou. Takto lze vytvořit překlady pro zdivo šířky 125, 150, 250, 300, 375, 450, 500 a 550 mm.

  Provedení

  Hladké

  Rozměrové tolerance

  Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

  Malta

  Ytong zdicí malta

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  požární odolnost 60 minut

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.
  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
  Vnější omítky:
  Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
  Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
  - pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
  - pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
  - přilnavost ≥ 0,2 MPa
  - nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
  - faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

  Důležitá upozornění

  • Použít se smí pouze nepoškozené produkty.
  • Překlady se nesmí na stavbě zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Správná poloha překladů ve stavbě je určena šipkami v čelech překladů PSF, tyto šipky musí směřovat vzhůru.
  • Při světlosti otvorů nad 1,25 m se musí překlady montážně podepřít (viz Zpracování), maximální hodnoty zatížení uvedené v tabulkách jsou orientační – při excentrickém zatížení je nutné hodnoty přepočítat.
  • Výrobce Xella CZ poskytuje servis ve formě individuálního návrhu a posouzení překladů.

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - ploché překlady

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4,4-600
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 600
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,160
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,176
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1050
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3
  Modul pružnosti Eb [N/mm2] 2250

 • Základní údaje

  Základní údaje - ploché překlady

  výrobek
   
  rozměry
  š x v x d
  světlost
  otvoru
  tepelný
  odpor
  R10DRY
  požární
  odolnost
  expediční
  hmotnost
  maximální výpočtové zatížení (vč. vlastní tíhy)
  qd v [kN/m] při nadezdění hu výšky [mm]
  typ [mm] [mm] [m².K/W] [min] [kg/ks] 250 375 500 625 750
  PSF 150-3000* 3 000 × 124 × 150 2500 0,938 R 60 46 3,7 5,6 7,4 9,4 11,3
  PSF 150-2500* 2 500 × 124 × 150 2000 0,938 R 60 38 5,1 7,8 11,0 14,6 19,0
  PSF 150-2000* 2 000 × 124 × 150 1500 0,938 R 60 31 7,7 12,8 19,6 30,0 31,4
  PSF 150-1500 1 500 × 124 × 150 1100 0,938 R 60 23 13,2 25,2 38,6 38,6 38,6
  PSF 150-1250 1 250 × 124 × 150 900 0,938 R 60 19 19,0 42,0 42,0 42,0 42,0
  PSF 125-3000* 3 000 × 124 × 125 2500 0,781 R 60 39 3,0 4,7 6,2 7,8 9,5
  PSF 125-2500* 2 500 × 124 × 125 2000 0,781 R 60 32 4,2 6,5 9,1 12,2 15,9
  PSF 125-2000* 2 000 × 124 × 125 1500 0,781 R 60 26 6,4 10,7 16,3 25,0 26,2
  PSF 125-1500 1 500 × 124 × 125 1100 0,781 R 60 19 11,0 21,0 32,2 32,2 32,2
  PSF 125-1250 1 250 × 124 × 125 900 0,781 R 60 16 15,9 35,0 35,0 35,0 35,0

  *) Vyžaduje se montážní podepření.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


 • Sestavení překladu

  Sestavení překladu

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.