Pórobeton Ytong

Originální pórobeton Ytong je klasikou mezi stavebními materiály, nabízí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci a zpracování, je nehořlavý a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Kromě těchto vysokých funkčních vlastností charakterizuje pórobeton značky Ytong také ekologický přístup.

Pórobetonové tvárnice Ytong se vyrábí výhradně z přírodních surovin jako je písek, vápno, cement a voda. Suroviny použité k výrobě tvoří velkou část zemské kůry a jsou díky tomu prakticky nevyčerpatelné, jejich těžba probíhá navíc způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Ytong – klasika mezi stavebními materiály

Výroba pórobetonu Ytong

Výroba Ytongu začíná tím, že se písek namele na jemno a smíchá se s ostatními surovinami – vápnem, cementem, vodou a kypřící látkou, která naplní pórobetonovou hmotu malými, rovnoměrně rozdělenými bublinkami. Po ztuhnutí se polopevné surové bloky přesně přiříznou a vytvrdí se vodní párou při teplotě 200 ˚C. Po vysušení zůstane v pórech pouze tepelně izolující vzduch.

Důraz na ekologicky šetrnou výrobu

Výroba pórobetonu nezatěžuje spodní vodu a současně vznikající kondenzát se ve výrobě opět využívá. Také další recyklované druhotné suroviny z výroby se dostávají zpět do výrobního oběhu. Pórobeton se vyrábí ze zcela přírodních surovin, při výrobě nevznikají škodlivé látky, které by mohly zatížit vzduch, vodu nebo zeminu.

Úspora surovin i energie

Pórobeton díky příznivé surovinové bilanci šetří suroviny: z 1 m3 suroviny se vyrobí cca 5 m3 pórobetonu.Pórobeton Ytong je vyráběn v uzavřeném cyklu, který vyžaduje menší spotřebu energie, než výroba jiných srovnatelných stavebních materiálů. Společnost Xella se snaží o maximálně energeticky úspornou výrobu, například vodní pára potřebná pro vytvrzení se až z 85% použije vícekrát. Další zbývající energie z toho procesu je využita na vytápění.