Požární odolnost

 • Požadavky norem

  Požadavky na požární bezpečnost staveb nevýrobních objektů dle ČSN 73 0802

  Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků pro nehořlavý konstrukční systém objektu
  Nejvyšší výpočtové požární zatížení
  v posuzovaném požárním úseku
  Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
    Výška objektu h (nadzemní podlaží) v [m]
  15 kg/m²
  12
  30
  60
  bez omezení
  30 kg/m²
  O
  12
  30
  bez omezení
  45 kg/m²
  O
  6
  22
  45
  bez omezení
  60 kg/m²
  O
  6
  12
  30
  45
  bez omezení
  90 kg/m²
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  bez omez.
  120 kg/m²
  N
  Oa
  O
  6
  12
  30
  45
  > 120 kg/m² viz Tabulka 8 ČSN 73 0802 vč. poznámek
  Vysvětlivky:
  N ... nesmí se použít
  O ... požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech
  Oa ... požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech a součinitelem a ≤ 1,1

  Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí v minutách
  Stavební konstrukce Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku
   
  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.
  Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části
  v podzemních podlažích
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  180
  v nadzemních podlažích
  15
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  v posledním nadzemním podlaží
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části
  bez ohledu na podlaží
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  šachty ostatní do výšky 45 m
  30
  30
  30
  30
  45
  60
  90
  Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách
  v podzemních podlažích
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90
  v nadzemních podlažích
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  v posledním nadzemním podlaží
  15
  15
  15
  30
  30
  45
  60
  v všech podlažích mezi objekty
  15
  30
  30
  45
  60
  90
  90

 • Doporučené řešení - Požární odolnost zděných stěn Ytong a Silka

  Reakce na oheň zdicích prvků Ytong: Třída A1 dle ČSN EN 13501-1
  Reakce na oheň zdicích prvků Silka: Třída A1 dle ČSN EN 13501-1
  Termíny, značky Definice
  dělicí stěna stěna, která je vystavena požárnímu namáhání pouze z jedné strany
  nedělicí stěna stěna, která je vystavena požárnímu namáhání ze dvou nebo více stran
  nenosná stěna stěna zatížená převážně svou vlastní tíhou a která nevyztužuje nosné stěny
  nosná stěna stěna většinou vystavená namáhání v tlaku, určená pro zachycení svislých a také vodorovných zatížení
  α součinitel využití stěny, poměr skutečného zatížení stěny vůči její únosnosti
     
  Požární kritéria  
  R mezní stav únosnosti a stability - platí pro všechny nosné konstrukce
  E mezní stav celistvosti - platí pro všechny plošné požárně dělící konstrukce
  I mezní stav izolační schopnosti, nutná pro všechny plošné konstrukce, brání nadměrnému zahřívání prostoru za požárem namáhanou stěnou
  W mezní stav omezení radiace, omezuje tepelný tok sálající z konstrukce odvrácené od požáru
  M mechanická odolnost

  Minimální rozměry zdiva Ytong pro klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požární odolnosti 240 minut se v ČR nepoužívají.
  Tloušťky stěn jsou doporučené s ohledem na standardní sortiment Ytong.
  Zdivo z přesných pórobetonových tvárnic na maltu pro tenké spáry.
  Při návrhu konstrukcí je nutné respektovat parametry dle ČSN EN 1996-1-1, ČS EN 1996-2 a ČSN EN 1996-3.
  Minimální tloušťky zdiva Ytong pro klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2
  Dělicí jednovrstvé stěny
  Nenosné stěny
  požární kritérium
  EI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  75
  75
  75
  100
  100
  150
  mm
  stěna omítnutá *
  50
  75
  75
  75
  100
  100
  mm
  * sádrová omítka tl. 10 mm z obou stran
  Dělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny
  požární kritérium
  REI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  100
  125
  150
  150
  200
  200
  mm
  stěna omítnutá *
  100
  100
  125
  125
  150
  200
  mm
  * sádrová omítka tl. 10 mm z obou stran
  Dělicí jednovrstvé i zdvojené stěny
  Nosné a nenosné stěny
  požární kritérium
  REI-M a EI-M
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  300
  300
  300
  300
  375
  375
  mm
  Dělicí dutinové stěny s jednou zatíženou stěnou - tloušťka každé vrstvy zdiva
  Nosné stěny
  požární kritérium
  REI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  100
  100
  100
  100
  125
  150
  mm
  stěna omítnutá *
  100
  100
  100
  100
  100
  150
  mm
  * sádrová omítka tl. 10 mm na straně vystavené požáru
  Pilíře a sloupy - minimální délky zdiva Ytong pro klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2
  Nedělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny P2 a P4 o délce < 1,0 m, součinitel využití a ≤ 1,0
  požární kritérium
  R
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá tl. 200 mm
  365
  490
  490
  1000
  1000
  1000
  mm
  stěna neomítnutá tl. 250 mm
  300
  365
  365
  615
  730
  730
  mm
  stěna neomítnutá tl. 300 mm
  240
  300
  300
  490
  490
  615
  mm
  stěna neomítnutá tl. 375 mm
  200
  240
  240
  365
  490
  615
  mm
  stěna neomítnutá tl. > 375 mm
  200
  240
  240
  365
  490
  615
  mm
  Nedělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny P2 a P4 o délce < 1,0 m, součinitel využití a ≤ 0,6
  požární kritérium
  R
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá tl. 200 mm
  240
  365
  365
  365
  490
  490
  mm
  stěna neomítnutá tl. 250 mm
  240
  240
  240
  300
  365
  365
  mm
  stěna neomítnutá tl. 300 mm
  240
  240
  240
  240
  300
  300
  mm
  stěna neomítnutá tl. 375 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  240
  mm
  stěna neomítnutá tl. > 375 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  240
  mm
  Nedělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny P6 o délce < 1,0 m, součinitel využití a ≤ 1,0
  požární kritérium
  R
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá tl. 200 mm
  240
  365
  365
  615
  730
  730
  mm
  stěna neomítnutá tl. 250 mm
  240
  300
  240
  490
  615
  615
  mm
  stěna neomítnutá tl. 300 mm
  200
  240
  240
  365
  365
  490
  mm
  stěna neomítnutá tl. 375 mm
  170
  200
  175
  300
  365
  490
  mm
  stěna neomítnutá tl. > 375 mm
  170
  200
  175
  300
  365
  490
  mm
  Nedělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny P6 o délce < 1,0 m, součinitel využití a ≤ 0,6
  požární kritérium
  R
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá tl. 200 mm
  200
  300
  300
  300
  365
  490
  mm
  stěna neomítnutá tl. 250 mm
  200
  200
  200
  240
  300
  490
  mm
  stěna neomítnutá tl. 300 mm
  200
  200
  200
  200
  240
  365
  mm
  stěna neomítnutá tl. 375 mm
  150
  150
  150
  200
  200
  300
  mm
  stěna neomítnutá tl. > 375 mm
  150
  150
  150
  200
  200
  300
  mm
  Minimální rozměry zdiva Silka pro klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2
  Poznámky:
  Hodnoty požární odolnosti 240 minut se v ČR nepoužívají.
  Tloušťky stěn jsou doporučené s ohledem na standardní sortiment Silka.
  Zdivo z přesných vápenopískových zdicích prvků na maltu pro tenké spáry.
  Při návrhu konstrukcí je nutné respektovat parametry dle ČSN EN 1996-1-1, ČS EN 1996-2 a ČSN EN 1996-3.
  Minimální tloušťky zdiva Silka pro klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2
  Dělicí jednovrstvé stěny
  Nenosné stěny
  požární kritérium
  EI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  70
  70
  70
  100
  100
  150
  mm
  stěna omítnutá *
  50
  70
  70
  100
  100
  150
  mm
  * sádrová omítka tl. 10 mm z obou stran
  Dělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny, součinitel využití a ≤ 1,0
  požární kritérium
  REI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  100
  100
  100
  100
  200
  240
  mm
  stěna omítnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Dělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny, součinitel využití a ≤ 0,6
  požární kritérium
  REI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  100
  100
  100
  100
  150
  200
  mm
  stěna omítnutá *
  100
  100
  100
  100
  115
  150
  mm
  * sádrová omítka tl. 10 mm z obou stran
  Dělicí jednovrstvé i zdvojené stěny
  Nosné a nenosné stěny
  požární kritérium
  REI-M a EI-M
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  Silka S12-1800 až S20-2000
  240
  240
  240
  240
  300
  300
  mm
  Silka S12-1400 až S15-1600
  300
  300
  300
  300
  300
  365
  mm
  Dělicí dutinové stěny s jednou zatíženou stěnou - tloušťka každé vrstvy zdiva
  Nosné stěny, součinitel využití a ≤ 1,0
  požární kritérium
  REI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  100
  100
  100
  100
  200
  240
  mm
  stěna omítnutá *
  100
  100
  100
  100
  175
  200
  mm
  Dělicí dutinové stěny s jednou zatíženou stěnou - tloušťka každé vrstvy zdiva
  Nosné stěny, součinitel využití a ≤ 0,6
  požární kritérium
  REI
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá
  100
  100
  100
  100
  150
  200
  mm
  stěna omítnutá *
  100
  100
  100
  100
  100
  150
  mm
  * sádrová omítka tl. 10 mm na straně vystavené požáru
  Pilíře a sloupy - minimální délky zdiva Silka pro klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2
  Nedělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny S15-1600 až S20-2000 o délce < 1,0 m, součinitel využití a ≤ 1,0
  požární kritérium
  R
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá tl. 100 mm
  490
  630
  630
  990
  1000
  1000
  mm
  stěna neomítnutá tl. 150 mm
  365
  490
  490
  730
  990
  1000
  mm
  stěna neomítnutá tl. 175 mm
  240
  240
  240
  300
  300
  490
  mm
  stěna neomítnutá tl. 200 mm
  240
  240
  240
  300
  300
  490
  mm
  stěna neomítnutá tl. 240 mm
  170
  170
  170
  240
  240
  365
  mm
  stěna neomítnutá tl. 300 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  300
  mm
  stěna neomítnutá tl. 365 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  240
  mm
  Nedělicí jednovrstvé stěny
  Nosné stěny S15-1600 až S20-2000 o délce < 1,0 m, součinitel využití a ≤ 0,6
  požární kritérium
  R
  požární odolnost
  30
  45
  60
  90
  120
  180
  min
  stěna neomítnutá tl. 100 mm
  365
  490
  490
  730
  1000
  1000
  mm
  stěna neomítnutá tl. 150 mm
  300
  300
  300
  615
  730
  990
  mm
  stěna neomítnutá tl. 175 mm
  240
  240
  240
  240
  240
  365
  mm
  stěna neomítnutá tl. 200 mm
  240
  240
  240
  240
  240
  365
  mm
  stěna neomítnutá tl. 240 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  300
  mm
  stěna neomítnutá tl. 300 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  240
  mm
  stěna neomítnutá tl. 365 mm
  170
  170
  170
  170
  170
  170
  mm
 • Doporučené řešení - Požární odolnost překladů Ytong

  Reakce na oheň pórobetonových překladů Ytong: Třída A1 dle ČSN EN 13501-1
  Termíny, značky Definice
  htloušťka dílce
  hminminimální tloušťka dílce
  aosová vzdálenost výztuže od nejbližšího exponovaného povrchu
  aminminimální osová vzdálenost výztuže od nejbližšího exponovaného povrchu
   
  Požární kritéria  
  R mezní stav únosnosti a stability - platí pro všechny nosné konstrukce
  E mezní stav celistvosti - platí pro všechny plošné požárně dělící konstrukce
  I mezní stav izolační schopnosti, nutná pro všechny plošné konstrukce, brání nadměrnému zahřívání prostoru za požárem namáhanou stěnou
  Požární odolnost pórobetonových vyztužených překladů
  Poznámky:
  Požární odolnost stanovena dle ČSN EN 12602 Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
  Požární odolnost stanovena z rozměrů překladů a krytí výztuže pórobetonem.
  Hodnoty jsou uvedeny pro neomítnuté prefabrikáty.
  Překlady Ytong pro nosné i nenosné zdivo
   
  ozn.
  značka
  šířka
  výška
  délka max.
   
  [mm]
  [mm]
  [mm]
  Nosné překlady
  NOP
  P4,4-600
  200
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné překlady
  NOP
  P4,4-600
  250
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné překlady
  NOP
  P4,4-600
  300
  249
  2500
  REI 60
  min
  Nosné překlady
  NOP
  P4,4-600
  375
  249
  2500
  REI 60
  min