Požární odolnost

Stěnové a střešní panely (dílce) YTONG jsou modulární, masivní a nehořlavé. Pórobeton tak podporuje moderní požadavky projektování s těmi nejlepšími vlastnostmi stavebního materiálu, zároveň zaručuje i nadstandardní bezpečnost. Použití pórobetonu chrání před ohněm po více než dvojnásobnou dobu, než vyžaduje pojištění staveb proti požáru. Masivní konstrukce odolávají lépe i případným explozím.

Minimální deformace žárem, maximální tlumení teplot

Extrémní teploty mění strukturu stavebních materiálů. Beton se žárem deformuje - vydouvá se nebo vznikají trhliny a spáry. Tím jsou ohroženy okolní části budov, do nichž se oheň může rozšířit. Stěny z pórobetonu YTONG žár a kouř nepropouštějí, protože se takřka nedeformují. Často tak jejich využitím snížíte následky havárie na minimum.

Požární odolnost

Jako nehořlavý materiál třídy A1 nepřispívá pórobeton k požáru, neuvolňuje plyny, vytváří naopak účinnou překážku hoření. Panely protipožárních stěn a komplexních stěnových příček YTONG lze izolovat jednotlivé úseky požáru. Materiál se vyznačuje až 360minutovou požární odolností bez porušení, což dvojnásobně přesahuje požadovaných 180 minut.

Požární odolnost

Ochrana proti explozi

Požáry často doprovází exploze techniky nebo uskladněných materiálů. Stěny a střechy ze stavebních montážních dílců YTONG případnou explozi účinně tlumí. Efektivně je potlačeno i možné rozšíření ohně poletujícími hořícími částicemi, masivní konstrukce není náchylná ani ke zřícení nebo padání ohněm poničených dílů. To vše usnadňuje práci záchranářům a přispívá ke snadnějšímu hašení. Správná volba stavebního materiálu je opatřením, které může zachránit životy i budoucnost firmy.