Poznejte naše týmy

Obchod

Obchodní týmy složené ze specialistek/stů stavebního oboru jsou poradci našich klientů. Svoji odborností provázejí naše zákazníky od fáze projektu až po realizaci stavby. Jednají jak s investory, tak s projektanty, architekty či stavebními firmami. Hledají pro klienty optimální řešení a zprostředkovávají další poradenské služby. Mnoho z nich vede odborné přednášky a prezentace. Z některých se staly díky své profesionalitě i známé mediální osobnosti. Uplatnění v našich obchodních týmech mají lidé ze stavebních, technických i obchodních oborů.

Pro naše obchodní týmy je typická přátelskost a otevřenost, spravedlnost a soudržnost, spolehlivost a vstřícnost. Jednotliví členové obchodu mají vysoký zájem o sebevzdělávání, zvyšují si odbornost i schopnosti v oblasti měkkých dovedností, nezapomínají na hravost i bojovnost až dravost.

Za zády obchodníků najdete tým asistentek. Všechny naše asistentky vynikají schopností perfektně spolupracovat, naslouchat, být nápomocné a podílet se na společném cíli. Rychlost, preciznost, zvyšování kvalifikace a dovedností jsou pro ně typické.

Výroba

Výroba je základem kvality našeho materiálu a zakládáme si na její preciznosti. V našich třech výrobních závodech najdete širokou škálu pracovišť. Převládají poloautomatizovaná i automatizovaná pracoviště. Při výrobě najdou uplatnění lidé ze spousty oborů, od elektrikářů přes strojaře, až po experty stavebních hmot.

Pro naši výrobu je typické vysoké pracovní nasazení a přátelskost, také ochota pomoci a vysoká míra vzájemného respektu, schopnost pracovat tvrdě. Kolegyně i kolegové z výroby jsou hrdí na svoji práci.

Zákaznický servis

Svým zákazníkům chceme poskytovat maximální podporu v co nejkratším čase. Náš zákaznický servis tak obsahuje širokou paletu činností. Patří sem jednání s dopravci našeho materiálu, zadávání objednávek, logistika, přeprava materiálu k zákazníkovi, přesný reporting pro management. Uplatnění zde mají lidé z administrativních oborů, logistiky, center zákaznické podpory i telemarketingu.

Servis zákazníkovi je skutečně cílem našeho zákaznického servisu. Najdete zde úsměv i po telefonu, přátelskost, vstřícnost a ochotu porozumět, zodpovědnost, profesionalní jednání, vysoké pracovní nasazení.

Technické oddělení

Technické oddělení pracuje na vývoji nových materiálů a zdokonalování našeho stavebního systému. Máme zde vysoce kvalifikované experty, nejlepší specialisty. Všichni zde střeží naše firemní znalostní zlato a také ho zde vytvářejí. Sledují a ovlivňují trendy ve stavebním sektoru, věnují se inovacím. Také radí našim klientům a řeší jednotlivé varianty nasazení stavebního systému. Jsou zde pro zákazníky, externí i interní. Uplatní se zde skuteční specialisté z oboru stavebních materiálů a konstrukcí.

Jsou to důvěryhodní profesionálové, specialisté se schopností porozumět, sdílet znalosti, ochotni pomoci a v neposlední řadě jsou zaměřeni na výkon a kvalitu svých služeb.

Marketing

Marketing je neviditelná síla při propagaci našich značek, našeho stavebního systému. Součástí týmu jsou experti, kreativci a nadšenci. Jsou ztotožněni s každým prvkem našeho sortimentu. Přemýšlí v souvislostech a ovlivňují svými pracovními výstupy sílu naší značky na trhu i v povědomí všech lidí. Být součástí týmu marketingu znamená být úspěšný v oboru specializovaném na marketing.

Kreativita, nadšení, vysoký výkon, odbornost, vstřícnost, schopnost naslouchat i porozumět, kolegialita i přátelskost, to vše v týmu našeho marketingu najdete.

Administrativa

Oblast administrativy jen podtrhuje profesionalitu naší společnosti. Podporuje bezvadný chod interních záležitostí. Spadá sem controlling, finance, IT, HR a ostatní činnosti. Uplatní se zde odborníci IT, kteří se starají o obsluhu infrastruktury, zajišťují technickou podporu a školení uživatelů. Dále sem patří pracovníci nákupu, controllingu, účetnictví a financování. V HR najdete odborníky se zaměřením na HR tématiku. Všechny tyto servisní služby vyžadují zkušené specialisty i odborníky.

Pracují zde všichni s vysokou mírou přesnosti a preciznosti, s vysokým nasazením, uvažující v souvislostech. Mají společný cíl, a to poskytnout perfektní servis a hrát týmově, být spolehliví. Podtrhují důvěryhodnost naší společnosti. Najdete zde také úsměv, pochopení a vstřícnost.