Prefabrikované betonové překlady

 • Vysoká únosnost
 • Snadná a rychlá montáž
 • Kompatibilní se systémem Silka
 • Vysoká variabilita
 • Možnost vložení tepelné izolace

Specifikace

Betonové prvky vyztužené betonářskou výztuží

Norma/předpis

EN 845-2 Překlady

Použití

Prefabrikované překlady BP 60/190 a BP 115/190 jsou určeny pro řešení nadpraží oken a dveří pro vnitřní nenosné i nosné zdivo a v nosné části obvodového zdiva.

Provedení

S manipulačními oky.

Rozměrové tolerance

Délka: ± 15 mm, šířka, výška ± 5 mm

Zpracování

Jako jednoduché nebo složené prvky nad otvory nosných zdí a příček systému Ytong/Silka . Minimální délka uložení překladu na zdivu je 200 mm na každé straně. Překlady jsou určeny k uložení do maltového lože 10 mm (jejich výška je 190 mm). Do malty ukládáme jednotlivé překlady svojí užší stranou; tzn. manipulační oka jsou na horní straně překladu.
Překlady urovnáme do roviny a překontrolujeme, zda krajní překlady nepřesahují přes líc zdiva. Uložené překlady spolu „svážeme“ drátem. Tím se zamezí jejich „vyklopení“, nebo dokonce pádu. Dráty necháme na překladech do úplného zatvrdnutí konstrukce nad nimi.

Malta

MVC 5,0 MPa

Reakce na oheň

Třída A1 – nehořlavé, EN 13501-1
Požární odolnost R30,
EN 1992-1-2

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky: Vápenné a vápenocementové. V případě pórobetonového zdiva – Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou. Sádrové a vápenosádrové omítky. Keramické obklady: Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
Vnější omítky: Shodné s omítaným zdivem.
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

 

 

 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - prefabrikované betonové překlady

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  hodnota
  Pevnostní třída betonu   C 20/25
  Objemová hmotnost [kg/m3] 2 450
  Tepelná vodivost λ [W/mK] NPD
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/15
  Reakce na oheň   tř. A1
  Požární odolnost   R30
  Trvanlivost (proti korozi)   D1

 • Statické a expediční údaje - prefabrikované betonové překlady

  výrobek
   
  rozměry
  d x š x v
  max.
  světlost
  otvoru
  MRD VRD (q–q0)k limitní
  průhyb
  hmotnost kusů
  na
  paletě
   
  typ [mm] [mm] [kNm] [kN] [kNm] [ks/m´] [kg/ks] [ks/pal]  
  BP 115-2000 2 000 × 190 × 115 1 1 600 18,83 29,30 19,31 1/400 103 10  
  BP 115-1400 1 400 × 190 × 115 1 000 10,12 29,59 40,61 1/400 72 12  
  BP 60-3000 3 000 × 190 × 60 2 600 9,45 26,57 5,66 1/400 80 12  
  BP 60-2000 2 000 × 190 × 60 1 600 5,12 27,37 8,57 1/400 54 20  
  BP 60-1400 1 400 × 190 × 60 1 000 3,41 28,32 13,23 1/400 37 32  

  MRD Návrhový ohybový moment na mezi únosnosti překladu.
  VRD Návrhová posouvající síla na mezi únosnosti překladu.
  (q-q0)k Charakteristické rovnoměrné zatížení na mezi únosnosti překladu nebo při limitním průhybu bez vlastní tíhy překladu.


 • Schéma vyztužení

 • Dokumenty ke stažení