Prefabrikované betonové překlady

 • Vysoká únosnost
 • Snadná a rychlá montáž
 • Kompatibilní se systémem Silka
 • Vysoká variabilita
 • Možnost vložení tepelné izolace

betonové překlady Silka

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Betonové prvky vyztužené betonářskou výztuží

  Norma/předpis

  EN 845-2+A1 Překlady

  Použití

  Prefabrikované překlady BP 60/195 a BP 115/195 jsou určeny pro řešení nadpraží oken a dveří pro vnitřní nenosné i nosné zdivo a v nosné části obvodového zdiva.

  Provedení

  S manipulačními oky.

  Rozměrové tolerance

  Délka: ± 15 mm, šířka, výška ± 5 mm

  Zpracování

  Jako jednoduché nebo složené prvky nad otvory nosných zdí a příček systému Ytong/Silka. Minimální délka uložení překladu je 200 mm u nosných stěn a 100 mm u stěn nenosných na každé straně, neurčí-li statik jinak. Překlady jsou určeny k uložení do maltového lože 10 mm (jejich výška je 195 mm). Do malty ukládáme jednotlivé překlady svojí užší stranou; tzn. manipulační oka jsou na horní straně překladu. Nápis Xella je v čitelné poloze a šipky na čele překladu musí směřovat nahoru.
  Překlady urovnáme do roviny a překontrolujeme, zda krajní překlady nepřesahují přes líc zdiva. Uložené překlady spolu „svážeme“ drátem. Tím se zamezí jejich „vyklopení“, nebo dokonce pádu. Dráty necháme na překladech do úplného zatvrdnutí konstrukce nad nimi.

  Malta

  MVC 5,0 MPa

  Reakce na oheň

  Třída A1 – nehořlavé, EN 13501-1
  Požární odolnost R30,
  EN 1992-1-2

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky: Vápenné a vápenocementové. V případě pórobetonového zdiva – Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou. Sádrové a vápenosádrové omítky. Keramické obklady: Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
  Vnější omítky: Shodné s omítaným zdivem.
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

   

   

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - prefabrikované betonové překlady

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  hodnota
  Pevnostní třída betonu   C 25/30
  Objemová hmotnost [kg/m3] 2 450
  Tepelná vodivost λ [W/mK] 1,58
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 29
  Reakce na oheň   tř. A1
  Požární odolnost   R30
  Trvanlivost (proti korozi)   D1

 • Statické a expediční údaje - prefabrikované betonové překlady

  výrobek
   
  rozměry
  d x š x v
  max.
  světlost
  otvoru
  tepelný
  odpor
  RU
  MRD VRD qd hmotnost qd
  wqd
   
  typ [mm] [mm] [m².K/W] [kNm] [kN] [kNm] [kg/ks] [mm]  
  BP 115-2000 2 000 × 195 × 115 1 600 0,073 19,46 20,38 23,43 106 vyhovuje L/500  
  BP 115-1400 1 400 × 195 × 115 1 000 0,073 10,79 20,38 35,75 74 vyhovuje L/500  
  BP 60-3000 3 000 × 195 × 60 2 600 0,038 9,67 10,19 7,44 82 vyhovuje L/250  
  BP 60-2000 2 000 × 195 × 60 1 600 0,038 9,67 10,19 11,71 55 vyhovuje L/500  
  BP 60-1400 1 400 × 195 × 60 1 000 0,038 9,67 10,19 17,88 38 vyhovuje L/500  

  MRD - návrhová hodnota ohybového momentu
  VRD - návrhová hodnota odolnosti ve smyku
  qd - návrhová hodnota rovnoměrného zatížení včetněvlastní tíhy překladu
  qd wqd - průhyb od návrhového rovnoměrného zatížení


 • Schéma vyztužení

  Schéma

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.