Přehled sortimentu

Ytong Lambda YQ - superizolační tvárnice pro jednovrstvé zdivo

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 2,2 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,077 W/(m.K)
návrhová hodnota tepelná vodivosti λU = 0,083 W/(m.K)
tl. zdiva bez omítek rozměry
d × v × š
tepelný odpor R10,DRY tepelný odpor RU součinitel
prostupu tepla
výpočtový UU**
ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty
mmmm m²K/W m²K/W W/(m².K) ks/m²ksm²/palkg/m²
Provedení: hladké
550* 375×249×549 7,14 6,63 0,147 10,7 24 2,26 8,8
500 375×249×499 6,49 6,02 0,162 10,7 24 2,26 8,0
Provedení: Pero + Drážka a úchopové kapsy
450 499×249×450 5,84 5,42 0,179 8,0 18 2,25 4,5
375 599×249×375 4,87 4,52 0,213 6,7 24 3,60 3,8

 

Ytong Standard - tvárnice pro obvodové zdivo

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 2,7 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,100 W/(m.K)
návrhová hodnota tepelná vodivosti λU = 0,105 W/(m.K)
tl. zdiva bez omítek rozměry
d × v × š
tepelný odpor R10,DRY tepelný odpor RU součinitel
prostupu tepla
výpočtový UU**
ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty
mmmm m²K/W m²K/W W/(m².K) ks/m²ksm²/palkg/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové kapsy
375 599×249×375 3,75 3,57 0,267 6,7 24 3,60 3,8
300 599×249×300 3,00 2,86 0,330 6,7 30 4,50 3,0
Provedení: hladké
300 599×249×300 3,00 2,86 0,330 6,7 30 4,50 4,2
** Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.

Ytong Univerzal – tvárnice pro obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny rodinných domů

Normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 3,5 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,110 W/(m.K)
návrhová hodnota tepelná vodivosti λU = 0,116 W/(m.K)
tl.
zdiva
bez omít.
rozměry
d × v × š
tepelný
odpor R10,dry / RU
vzduch.
neprů-
zvučnost RW
požární
odolnost
kusů
na m² zdiva
kusů
na pal.
objem
na pal.
plocha
zdiva
na pal.
exped.
hmot.
spotřeba
malty
směrná
pracnost
zdění
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy
375 599×249×375 3,41/3,23 48 REI 180 6,7 24 1,342 3,60 832 3,8 1,50
300 599×249×300 2,73/2,59 46 REI 180 6,7 30 1,342 4,50 832 3,0 1,55
Provedení: hladké
300 599×249×300 2,73/2,59 46 REI 180 6,7 30 1,342 4,50 832 4,2 1,55
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy
250 599×249×250 2,27/2,16 45 REI 180 6,7 36 1,342 5,40 832 2,5 1,85

 

 

Ytong Statik – tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností

Normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,140 W/(m.K)
návrhová hodnota tepelná vodivosti λU = 0,147 W/(m.K)
tl.
zdiva
bez omít.
rozměry
d × v × š
tepelný
R10,dry
tepelný
odpor
RU
vzduch.
neprůz-
vučnost
laboratorní
RW
kusů
na m² zdiva
kusů
na paletě
objem
paletě
plocha
zdiva
na paletě
exped.
hmot.
spotřeba
malty
směrná
pracnost
zdění
mm mm m².K/W m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Provedení: Pero + Drážka
375* 499×249×375 2,68 2,55 48 8,0 24 1,118 3,00 853 5,6 1,60
300 499×249×300 2,14 2,04 48 8,0 30 1,118 3,75 853 4,5 1,60
250 599×249×250 1,79 1,70 47 6,7 36 1,342 5,40 1020 3,5 1,85
Provedení: hladké
300 499×249×300 2,14 2,04 48 8,0 30 1,118 3,75 853 4,5 1,45
250 599×249×250 1,79 1,70 47 6,7 34 1,342 5,40 1020 3,5 1,55
200 599×249×200 1,43 1,36 43 6,7 42 1,253 6,30 1020 2,8 1,60
 
Provedení: Jumbo
250* 999×499×250 1,79 1,70 47 2,0 9 1,122 4,50 822 1,9 1,20
* Na objednávku, dodací lhůta do 21 kaledářních dnů.

 

Ytong Statik Plus – mimořádně únosná tvárnice pro bytové domy

Normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 6,5 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,170 W/(m.K)
návrhová hodnota tepelná vodivosti λU = 0,179 W/(m.K)
tl.
zdiva
bez omít.
rozměry
d × v × š
tepelný
odpor R10,dry
tepelný
odpor
výpočtový
RU
vzduch.
neprůz-
vučnost
laboratorní
RW
kusů
na m² zdiva
kusů
na paletě
objem
na paletě
plocha
zdiva
na paletě
exped.
hmot.
spotřeba
malty
směrná
pracnost
zdění
mm mm m².K/W m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Provedení: hladké
375 399×249×375 2,21 2,09 49 10,0 36 1,341 3,60 1187 5,6 1,65
300 499×249×300 1,76 1,68 48 8,0 30 1,118 3,75 993 4,5 1,65
250 499×249×250 1,47 1,40 47 8,0 36 1,118 4,50 993 3,8 1,90
Na objednávku, dodací lhůta do 21 kaledářních dnů.

 


Ytong Start – zakládací tvárnice (hydrofobizované tvárnice pro soklové zdivo)

Normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
návrhová hodnota tepelná vodivosti λU = 0,137 W/(m.K)
tl.
zdiva
bez omít.
rozměry
d × v × š
tepelný
odpor
R10,dry / RU
vzduch.
neprůz-
vučnost RW
požární
odolnost
kusů
na m² zdiva
kusů
na paletě
objem
na paletě
plocha
zdiva
na paletě
exped.
hmot.
spotřeba
malty
směrná
pracnost
zdění
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Provedení: hladké
375 599×124×375 3,88/2,74 50 REI 180 13,3 24 0,668 1,80 518 10,5 1,60
300 599×124×300 2,31/2,19 48 REI 180 13,3 30 0,668 2,25 518 8,4 1,60
250 599×124×250 1,92/1,82 47 REI 180 13,3 36 0,668 2,70 518 7,0 1,60

 

 

Ytong - pilířové tvárnice s otvorem

Normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
návrhová hodnota tepelná vodivosti λU = 0,137 W/(m.K)
tl.
zdiva
bez omít.
rozměry
d × v × š
tepelný
odpor R10,dry / RU
vzduch.
neprůz-
vučnost RW
požární
odolnost
kusů
na m² zdiva
kusů
na paletě
objem
na paletě
plocha
zdiva
na paletě
exped.
hmot.
spotřeba
malty
směrná
pracnost
zdění
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Provedení: hladké
300 599×249×300 2,31/2,19 48 REI 180 6,7 30 1,342 4,50 768 3,0 1,85
250 599×249×250 1,92/1,82 47 REI 180 6,7 36 1,342 5,40 819 2,5 1,85

 

Silka - vápenopískové tvárnice výšky 250 mm

pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností
tl. zdiva
bez omítek
tvárnice rozměry
d × v × š
tepelný odpor
výpočtový
RU
vzduch.
neprůz-
vučnost RW
kusů na m² zdiva kusů
na paletě
objem na paletě plocha
zdiva
na paletě
expediční hmotnost spotřeba
malty*
mm mm m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m²
Provedení: Pero + Drážka
300 S12-1800 248 × 248 × 300 0,39 58 16,1 48 0,886 2,98 1542 4,5
240 S20-2000 248 × 248 × 240 0,29 59 16,1 64 0,945 3,97 1799 3,6
200 S20-2000 248 × 248 × 200 0,24 56 16,1 60 0,738 3,72 1442 3,0
175 S20-2000 175 x 248 x 248 0,21 53 16,1 48 0,517 2,98 1004 2,6
150 S20-2000 248 × 248 × 150 0,18 52 16,1 64 0,590 3,97 1171 2,3
115 S12-1400 498 × 248 × 115 0,17 47 8,0 64 0,909 7,95 1293 1,7
70 S12-2000 498 × 248 × 70 0,08 42 8,0 64 0,553 7,95 1073 1,1

Dovoz z EU. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.

 

Silka - vápenopískové tvárnice výšky 200 mm

pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností
tl. zdiva
bez omítek
tvárnice rozměry
d × v × š
tepelný odpor
výpočtový
RU
vzduch.
neprůz-
vučnost RW
kusů na m² zdiva kusů
na paletě
objem na paletě plocha
zdiva
na paletě
expediční hmotnost spotřeba
malty*
mm mm m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m²
Provedení: Pero + Drážka
240 S20-1800 333 × 199 × 240 0,34 59 15,0 45 0,716 3,01 1308 4,3
240 S20-1600 333 × 199 × 240 0,40 56 15,0 45 0,716 3,01 1165 4,3
180 S20-1800 333 × 199 × 180 0,25 53 15,0 60 0,716 4,01 1308 3,2
180 S20-1500 333 × 199 × 180 0,32 52 15,0 60 0,716 4,01 1094 3,2
120 S15-1500 333 × 199 × 120 0,21 48 15,0 90 0,716 6,01 1094 2,2
80 S15-1500 333 × 199 × 80 0,14 45 15,0 135 0,716 9,02 1094 1,4

Dovoz z EU. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.

 

Silka - vápenopískové tvárnice výšky 100 mm

pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností
tl. zdiva
bez omítek
tvárnice rozměry
d × v × š
tepelný odpor
výpočtový
RU
vzduch.
neprůz-
vučnost RW
kusů na m² zdiva kusů
na paletě
objem na paletě plocha
zdiva
na paletě
expediční hmotnost spotřeba
malty*
mm mm m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m²
Provedení: Pero + Drážka
240 S20-1800 333 × 98 × 240 0,34 59 30,2 90 0,705 2,98 1289 8,9
180 S20-1800 333 × 98 × 180 0,25 53 30,2 120 0,705 3,27 1289 6,7

Dovoz z EU. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm

pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností
tl. zdiva bez
omítek
rozměry
d × v × š
tepelný odpor výpočtový RU vzduch.
neprůz-
vučnost RW
kusů na paletě objem na paletě expediční hmotnost kusů na m² zdiva plocha zdiva na paletě spotřeba malty*
mm m²K/W dB ks m3/pal kg/pal ks/m²m²/palkg/m²
Provedení: Pero + Drážka S20-2000
240 498 × 600 × 240 0,21 59** 12 0,861 1741 3,3 3,60 2,2
240 (3/4) 373 × 600 × 240 0,21 59 12 0,645 1309 4,4 2,70 2,2
240 (1/2) 248 × 600 × 240 0,21 59 24 0,857 1734 6,7 3,59 2,2
180 498 × 600 × 180 0,16 56       3,3   1,6
180 (3/4) 373 × 600 × 180 0,16 56       4,4   1,6
180 (1/2) 248 × 600 × 180 0,16 56       6,7   1,6

Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
Dovoz z EU. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Minijeřáb včetně příslušenství je možné zapůjčit k zakoupenému sortimentu po dohodě v Xella CZ.

Ytong - Univerzal

Prefabrikované betonové překlady

tl. produktu bez
omítek
výrobek rozměry
d × v × š
kusů na paletě expediční hmotnost světlost
otvoru
tepelný
odpor
R10DRY
požární
odolnost
typ mm ks/pal. kg/pal kg/ks mm m².K/W  
115 115-2000 2 000 × 190 × 115 10 1050 103 1600   R30
115 115-1400 1 400 × 190 × 115 12 884 72 1000   R30
60 60-3000 3 000 × 190 × 60 12 980 80 2600   R30
60 60-2000 2 000 × 190 × 60 20 1100 54 1600   R30
60 60-1400 1 400 × 190 × 60 32 1204 37 1000   R30

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

 

SOUHRN VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ A HMOT

Ytong – vlastnosti materiálů používaných pro zdicí prvky dle EN 771-4

Lambda YQ Standard Univerzal Statik Statik Plus Klasik Start
vlastnosti materiálu jednotka P2-300 P2-400 P3-450 P4-550 P6-650 P2-500 P4-550
Max. průměrná objemová hmotnostv suchém stavu (EN 772-13) kg/m3 300 400 450 550 650 500 550
Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb N/mm2 2, 2 2, 7 3, 5 5, 0 6, 5 2, 8 5, 0
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY W/(m.K) 0, 077 0, 100 0, 110 0, 140 0, 170 0, 130 0, 140
Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU W/(m.K) 0, 083 0, 105 0, 116 0, 147 0, 179 0, 137 0, 147
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5
Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6
Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Přídržnost N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
vlastnosti zdiva jednotka P2-300 P2-400 P3-450 P4-550 P6-650 P2-500 P4-550
Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva kN/m3 4, 0 5, 0 5, 7 6, 6 7, 8 6, 0 6, 6
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk* N/mm2 1, 56 1, 86 2, 32 3, 14 3, 93 1, 92 3, 14
* Dle ČSN EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.

 

Ytong – vlastnosti materiálů používaných pro vyztužené prvky dle EN 12602, EN 845-2

vlastnosti materiálu jednotka P3, 3-500 P4, 4-500 P4, 4-600 P4, 4-700
Max. priemerná objemová hmotnosť v suchom stave EN 678 kg/m3 500 550 600 700
Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb N/mm2 4, 0 5, 0 5, 0 5, 0
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY W/(m.K) 0, 130 0, 150 0, 160 0, 180
Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU W/(m.K) 0, 143 0, 165 0, 176 0, 198
Faktor difúzního odporu μ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1050 1050 1050 1050
Součinitel tepelného přetvoření α b 1/K 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6
Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Přídržnost N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
Modul pružnosti Eb N/mm2 1 575 1 575 2 250 2 250
 

Silka – vlastnosti materiálů používaných pro zdicí prvky EN 771-2

vlastnosti materiálu jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
Max. průměrná objemová hmotnostv suchém stavu (EN 772-13) kg/m3 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000
Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb N/mm2 12 12 12 15 15 15 20
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY W/(m.K) 0, 600 0, 650 0, 700 0, 750 0, 650 0, 700 0, 750
Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU W/(m.K) 0, 660 0, 715 0, 770 0, 825 0, 715 0, 770 0, 825
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5
Měrná tepelná kapacita c(EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6
Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Přídržnost N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
vlastnosti zdiva jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk* N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21
* Dle ČSN EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.