Tvárnice pro nenosné stěny

 • Snadné a rychlé zdění bez odpadu
 • Vysoká přesnost vyzděných stěn
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká požární odolnost

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

  Norma/předpis

  EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

  Použití

  Tvárnice tloušťky 50 mm a 75 mm: obezdívky, přizdívky, interiérové prvky. Tvárnice tloušťky 75 mm je možné po statickém posouzení použít na příčky malých rozměrů (WC, koupelna), které nejsou zatíženy vodorovnými silami a osla-bené instalačními drážkami. Tvárnice tloušťky 100 mm a více se používají na nenosné vnitřní stěny, dělicí příčky, podezdívku Ytong schodišťových stupňů.

  Provedení

  Hladké

  Rozměrové tolerance

  Délka/šířka: ± 1,5 mm
  výška ± 1,0 mm

  Zpracování

  Přesné zdění na tenké maltovélože tl. 1–3 mm.Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce.
  U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační.

  Malta

  Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
  Ytong – zakládací tepelně izolující malta

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.

  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

  Doporučené vlastnosti omítek:
  • objemová hmotnost 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnost v tlaku: 2–5 N/mm²
  • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • přilnavost ≥ 0,2 N/mm²
  • nasákavost w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
  • faktor difúzního odporu µ ≤ 10,
  • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice pro nenosné stěny

      Klasik Pro obezdívky
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-500 P4-550
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 500 550
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 2,8 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,140
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,137 0,147
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 0,3
  vlastnosti zdiva:
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva [kN/m3] 6,0 -
  Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk [N/mm2] 1,92 -

  *) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.


 • Základní údaje

  Základní údaje - tvárnice Klasik pro nenosné stěny

  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  250 599 × 249 × 250 1,92 1,82 0,503 47 REI 180 3,8 1,55 36
  200 599 × 249 × 200 1,54 1,46 0,613 43 EI 180 2,8 1,60 42
  150 599 × 249 × 150 1,15 1,09 0,794 41 EI 180 2,1 2,50 60
  125 599 × 249 × 125 0,96 0,91 0,926 39 EI 180 1,8 4,00 72
  100 599 × 249 × 100 0,77 0,73 1,111 37 EI 120 1,4 5,00 90
  75 599 × 249 × 75 0,58 0,55 1,389 34 EI 120 1,1 7,00 120

  Základní údaje - tvárnice pro obezdívky

  50 599 × 249 × 50 0,36 0,34 - 32 EI 30 0,7 8,00 156

  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
  Hodnota UU je stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Detaily připojení příčky k nosné konstrukci

  Detaily připojení příčky k nosné konstrukci

 • Pružné ukončení nenosné stěny Ytong pod stropní konstrukcí

  Pružné ukončení nenosné stěny Ytong pod stropní konstrukcí

 • Kotvení nenosné stěny

  Kotvení nenosné stěny

 • Použití nenosného překladu pro dveře s pouzdrem

  Použití nenosného překladu pro dveře s pouzdrem

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.