Tvárnice pro obvodové a nosné stěny

 • Výjimečné tepelněizolační vlastnosti
 • Snadné a rychlé zdění bez odpadu
 • Stejné technické vlastnosti ve všech směrech

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I

  Norma/předpis

  EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

  Použití

  Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a po žární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

  Provedení

  S dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké (HL).

  Rozměrové tolerance

  Délka/šířka: ± 1,5 mm
  výška ± 1,0 mm

  Zpracování

  Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
  Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry.
  Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační.

  Malta

  Ytong zdicí malta
  Ytong zakládací malta tepelněizolační

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.

  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

  Vnější omítky:
  Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.

  Doporučené vlastnosti omítek:
  • objemová hmotnost 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnost v tlaku: 2–5 N/mm²
  • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • přilnavost ≥ 0,2 N/mm²
  • nasákavost w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
  • faktor difúzního odporu µ ≤ 10,
  • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem.
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Tvárnice pro obvodové a nosné stěny

      Standard Univerzal Statik Statik Plus
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-400 P3-450 P4-550 P6-650
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 400 450 550 650
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 2,7 3,5 5,0 6,5
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,100 0,110 0,140 0,170
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,105 0,116 0,147 0,179
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000 1000 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 0,3 0,3 0,3
  vlastnosti zdiva:
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva [kN/m3] 5,0 5,7 6,6 7,8
  Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk [N/mm2] 1,50** 2,32 3,14 3,93

  *) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.
  **) Stanoveno na základě zkoušek.


 • Základní údaje

  Základní údaje - tvárnice Standard

  prove-
  dení
  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PDK 375 599 × 249 × 375 3,75 3,57 0,267 48 REI 180 3,8 1,20 24
  PDK 300 599 × 249 × 300 3,00 2,86 0,330 46 REI 180 3,0 1,30 30
  HL 300 599 × 249 × 300 3,00 2,86 0,330 46 REI 180 4,2 1,35 30

  Základní údaje - tvárnice Univerzal

  prove-
  dení
  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PDK 375 599 × 249 × 375 3,41 3,23 0,294 48 REI 180 3,8 1,20 24
  PDK 300 599 × 249 × 300 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 3,0 1,30 30
  HL 300 599 × 249 × 300 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 4,2 1,35 30
  PD 250 599 × 249 × 250 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 2,5 1,50 36

  Základní údaje - tvárnice Statik

  prove-
  dení
  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PD 375 499 × 249 × 375 2,68 2,55 0,368 48 REI 180 3,8 1,30 24
  PD 300 499 × 249 × 300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 3,0 1,40 30
  PD 250 599 × 249 × 250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 2,5 1,50 36
  HL 300 499 × 249 × 300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 4,5 1,45 30
  HL 250 599 × 249 × 250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 3,5 1,55 36
  HL 200 599 × 249 × 200 1,43 1,36 0,654 43 REI 180 2,8 1,60 42

  Základní údaje - tvárnice Statik Plus

  prove-
  dení
  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  HL 375 399 × 249 × 375 2,21 2,09 0,442 49 REI 180 6,0 1,50 36
  HL 300 499 × 249 × 300 1,76 1,68 0,541 48 REI 180 4,5 1,45 30
  HL 250 499 × 249 × 250 1,47 1,40 0,637 47 REI 180 3,8 1,65 36

  *) Stanoveno na základě zkoušek.
  HL - hladká, PD - pero, drážka, PDK - pero, drážka, úchopová kapsa.
  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny. Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Řez domem s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem (ETICS)

 • Příklad řešení svislých stěn objektu

  Příklad řešení svislých stěn objektu

 • Pohled na vyzdění skeletu - použití spojek zdiva

  Pohled na vyzdění skeletu - použití spojek zdiva

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.