Pro dodavatele

Veškeré nákupní procesy společnosti Xella na území ČR a SR jsou zajišťovány oddělením nákupu.

Naším cílem je efektivnní nákup a zajištění požadované kvality dodávaných služeb a zboží za nejvýhodnějších podmínek. Základním předpokladem je především výběr a kvalitní spolupráce se spolehlivými, konkurenceschopnými, prověřenými dodavateli. Výběr našich dodavatelů provádíme při přísném dodržení zásad transparentnosti a rovného zacházení.

Mezi hlavní nakupované komodity patří:

  • Suroviny (cement, vápno, písek, hliník, vápenec, ocel...)
  • Obalový materiál (palety, fólie, pásky...)
  • Investiční akce (automatizace, opravy, manipulační technika...)
  • Náhradní díly
  • Servis strojů a zařízení
  • Opravy
  • Oleje, maziva, chemie
  • Marketingové služby, IT, kancelářské potřeby a vybavení

Pokud se i Vy chcete stát dodavatelem skupiny Xella, prosím kontaktujte nás na email: obchod@xella.com

Obchodní podmínky pro dodavatele: Všeobecné nákupní podmínky | PDF 150 kB
Kodex chování dodavatele: Supplier Code of Conduct (EN-CZ) | PDF 300 kB