Pasivní rodinný dům v Novém Jičíně

Lokalita: Nový Jičín
Podlahová plocha bytová: 140 m²
Podlahová plocha nebytová: 42 m²
Projekt: GADES solution s.r.o.
Použitý materiál Ytong: YTONG P4-500 tl. 300 mm
YTONG P2-400 tl. 200 a 100 mm.

Ekonomické, funkční i estetické nároky na bydlení motivují výrobce stavebních materiálů i projekční a stavební společnosti k inovativním řešením a službám v oboru. Profesionální realizace pasivního rodinného domu v Novém Jičíně může být příkladem, že vyhovět i v mnoha směrech vysokým požadavkům je možné.

Úsporné řešení od návrhu až po provoz
Projekt byl vytvořen podle klientovy představy inspirované katalogovým domem. Výchozí návrh byl použit jako hrubý základ pro tvarové řešení a dopracován ateliérem podle individuálních potřeb zadavatele. Výsledkem je moderní a nadčasová stavba čistých linií, která je estetická díky preciznímu a promyšlenému provedení funkčních prvků a detailů. Bylo potřeba také vyřešit, že stavební místo má nevhodné hydrogeologické podmínky. Proto byl navržen speciální drenážní systém, který odvádí vodu z podzákladí do speciálních vsaků.
Velký důraz je kladen také na celkovou úspornost. Dům je postaven jako pasivní, byl zde použit bílý pórobeton Ytong se zateplením. V budoucnu by stavba měla být energeticky i částečně soběstačná, protože bude osazená fotovoltaickým systémem, který by měl pokrývat většinu potřeby elektřiny. Dalším inovativním řešením tohoto projektu je aplikace 3D montážní dokumentace, která zpřesnila, zlevnila a usnadnila výstavbu domu.

Precizním zděním k nízkoenergetickému bydlení díky Ytongu
Stavební systém Ytong je pro nízkoenergetické stavění mimořádně vhodný materiál. Jedná se o ucelený sortiment stavebních komponentů „od sklepa až po střechu“. Jednotlivé tvárnice na sebe přesně navazují a hrubá stavba je tak homogenní. Potvrzují to i zkušenosti Ing. Martina Deutsche, Ph.D., jednatele společnosti Gades, která rodinný dům u Nového Jičína projektovala i realizovala: „Se samotným materiálem se stavebním firmám dobře a hlavně přesně pracuje, což je základ každé dobré stavby a pasivního domu obzvlášť. Zde je přesnost a preciznost výstavby základní.“
Tvárnice vynikají také snadnou opracovatelností a tento faktor hraje roli při volbě nejlepšího materiálu pro pasivní dům, jak vysvětluje opět pan Deutsch, který je odborným znalcem se specializací právě na úspory energií a nízkonenergetickou i pasivní výstavbu: „Každý dům obsahuje kromě stavebních prvků i infrastrukturu (vodu, elektřinu, odpady, plyn, vzduchotechniku (rekuperaci). Při vytváření drážek a zapracovávání infrastruktury do stěn nedochází u Ytongu k rozbití vnitřních struktur a ztrátě mechanických, akustických ani tepelně technických vlastností. Tyto parametry jsou pro pasivní domy naprosto zásadní a Ytong je dle našich představ splňuje“.
Výhodou je i to, že materiál má poměrně nízkou hmotnost pro běžnou práci a pro firmy i stavění svépomocí je po řemeslné stránce minimálně náročný. Výsledkem je přesné zdění, které je nezbytné pro zdravé mikroklima v budově a výsledné tepelněizolační vlastnosti.