Referenční stavba - Brno

budova Moravského zemského archivu

Budova Moravského zemského archivu byla navržena a postavena proto, aby sloužila k trvalému uložení, všestrannému zabezpečení, ochraně a odbornému zpracování archiválií, které dokumentují dějiny Moravy od 12. století do současnosti. Zabezpečuje mimořádně dobré podmínky pro uložení a ochranu archiválií na straně jedné a rovněž tvoří vysoce moderní a důstojné prostory pro vědecké bádání, prezentaci archivních pramenů a přednáškové aktivity pro širokou veřejnost.

Stavba Moravského zemského archivu je rozdělena na dvě části - železobetonový depotní blok je koridorem propojen s lehkou oceloskleněnou hi-tech konstrukcí provozní budovy, která vyjadřuje podle přání architektů otevřenost, lehkost a vstřícnost ve vztahu k historikům a badatelské veřejnosti. Devítipodlažní budova depozitáře je tvořena 47 sály pro uložení archiválií, které jsou v současnosti vybaveny v 1. až 5. nadzemním podlaží stabilními a v 6. až 9. nadzemním podlaží kompaktními regály s celkovým počtem 80 bkm polic. Depotní budova je veřejnosti nepřístupná a je pod stálým dohledem. Společné 1. podzemní podlaží obou částí je určeno zčásti jako technické zázemí a zčásti pro příjem, sterilizaci, konzervaci a roztřídění archiválií. Dílny konzervátorů jsou osvětleny přímým světlem z anglického dvorku.

Skleněný administrativní blok je určen do 2. NP veřejnosti a ve 3. až 5. NP jsou kanceláře a pořádací místnosti archivářů a ekonomického úseku archivu. Sem jsou situovány i digitální úložiště, fotoateliér a digitalizační a mikrofilmová dílna.

V 1. podlaží se nachází velký a malý víceúčelový sál a foyer, ve 2. NP byla vybudována rozsáhlá badatelna. 6. NP je řešeno jako technické pro umístění strojoven klimatizace budovy a na střeše administrativního bloku je vytvořena střešní zahrada, sloužící jako relaxační zóna.