Referenční stavba - Praha

budova Výzkumného centra buněčné terapie a tkáňových náhrad

Ústav experimentální medicíny v lednu 2011 zahájil stavbu Výzkumného centra buněčné terapie a tkáňových náhrad, v červenci 2012 bude budova předána do provozu.

Budova výzkumného centra je čtyřpodlažní objekt, který ukrývá vědecké pracoviště požadující dokonalé vnitřní prostředí a unikátní dispoziční řešení vnitřních prostor.

Součástí centra jsou dvoje samostatné čisté prostory, a to pro přípravu léčivých přípravků na bázi kmenových buněk a pro osazování nanomateriálů nebo hydrogelů kmenovými buňkami. Výstupní produkty budou používány v klinických studiích zaměřených na léčbu onemocnění, která jsou metodami tradiční medicíny neléčitelná nebo málo účinně léčitelná.

Investor požadoval při návrhu a realizaci výstavby objektu Výzkumného centra buněčné terapie a tkáňových náhrad především vynikající mikroklimatické vlastnosti budovy. Neméně důležitým faktorem byla maximální čistota provozu. Vzhledem k účelu objektu bylo nutno zajistit ještě vyšší sterilitu, než jaká odpovídá běžnému standardu nemocničních budov.