S nadstandardním servisem

Pro všechny, kdo mají rádi velkou péči
Kvalitní a bezplatný servis a odborné poradenství zdarma
po celý průběh hrubé stavby je neoddělitelnou součástí kompletního stavebního programu YTONG. Pomáháme stavebníkům, poskytujeme odborné technické poradenství, doporučíme certifikované stavební firmy, poskytneme stavební postupy na DVD, zkušenosti našich odborných mistrů i technologických poradců jsou samozřejmostí. 

 

Vyberte si v portfoliu služeb YTONG to pravé pro svůj projekt

Stejně jako v jiných oblastech hraje i ve stavebnictví klíčovou roli lidský faktor. Prostřednictvím služeb se YTONG obrací k investorům a pomáhá ji k dosažení staveb vysoké kvality, a to efektivně a bez zbytečných výdajů.

  • Drobní stavebníci a investoři mohou počítat s pomocí při přípravě realizace nebo hledáním kvalifikované stavební firmy. Zdarma zapůjčíme nářadí, založíme první řadu tvárnic obvodového zdiva, doporučíme nevhodnější řešení pro obvodové stěny, připravíme nejvýhodnější cenovou nabídku na míru, včetně přesného výpisu materiálu, tzn., že vám nebude nic chybět ani přebývat, nabídneme výhodný balíček služeb pro stavebníky, samozřejmostí je také poradenství a dohled v průběhu celé realizace.
  • Stavebním firmám nabízíme proškolování certifikace zaměstnanců, zdarma názorné instruktážní videa se správnými stavebními postupy a školení stavebních dozorů. Naši odborní poradci jsou připraveni konzultovat jakékoli problémy, mohou přijet přímo na staveniště a poradit s každou svízelnou situací.
  • Projektanti a architekti mohou počítat s potřebnými technickými podklady ke stavebnímu systému YTONG, statickým posouzením konstrukce, ale také s vyhotovením kladečských plánů stropů. Spolehnout se mohou také na telefonické a osobní konzultace s našimi technickými poradci.
  • Obchodním partnerům a prodejcům nabízíme výhodné podmínky pro nákup, dopravu a uskladnění našeho materiálu na prodejnách. Pořádáme školení pro prodejce stavebnin.
  • Vzdělávací instituce a studenti mají možnost prohloubit si znalosti o stavebním systému YTONG formou přednášek a konzultací s technickými poradci. Realizujeme pro ně exkurze do výrobních závodů a poskytujeme studijní poklady, jako jsou brožury a vzorky materiálu YTONG.