Schodišťová konzola

  • Systémové řešení pro montáž schodiště Ytong
  • Zvětšení užitného prostoru pod schodištěm

Specifikace

Nerezová ocel

Norma/předpis

Technická specifikace Xella CZ

Použití

Pro uložení pórobetonových schodišťových stupňů Ytong k nosnému nebo obvodovému zdivu schodišťových pórobetonových stěn v rodinných domech. Přičemž světlá šířka schodiště smí být maximálně 1 200 mm.

Reakce na oheň

Třídy „A1“- nehořlavé EN 13501-1.

Požární odolnost

Konzoly nemusí být chráněné proti ohni nátěrem, omítkou nebo obkladem v případě, že schodiště v rodinném domě je součástí jed-noho požárního úseku a zároveňschodiště neslouží k úniku províce než 6 osob.

Zpracování

Konzoly lze použít pouze pro schodiště světlé šířky max. 1 200 mm. Konzola se kratší vodorovnou částí zarazí do stěny do přesně vyměřené a předem připravené vodorovné drážky. Pro zhotovení drážky se nejlépe hodí elektrická úhlová bruska s kotoučem průměru min. 115 mm.
Pro správnou fixaci konzoly ve stěně musí být drážka těsná nebo vyplněná maltou. Pórobetonové prefabrikované stupně Ytong SCH se osadí na delší vodorovnou plochu konzoly a po usazení se zafixují zespoda proti posunutí dutým hřebem nebo turbošroubem ø 6 mm a délky 100 mm. Pro tento účel jsou v konzole otvory ø 8 mm. Mezera mezi schodišťovým stupněm a stěnou musí být vyplněna maltou, výslovně se zakazuje vyplňovat mezeru pěnou. Pro uložení standardního schodišťového stupně Ytong SCH šířky 300 mm se použijí minimálně 2 konzoly na jednom konci stupně. Pro schodišťové stupně větších šířek je nutné počet konzol přiměřeně zvýšit minimálně o jednu konzolu tak, aby osová vzdálenost mezi konzolami nebyla větší než 300 mm. Šířkou stupně se rozumí půdorysný rozměr stupně měřený na straně uložené na konzoly. V případě stupňů lichoběžníkového tvaru je použití konzol na užším konci zakázané. Konzoly je možné použít pouze na vnějším obvodě schodiště, a v počtu minimálně 2 kusy na jeden stupeň. Za správné použití schodišťových konzol zodpovídá projektant a toto není předmětem této technické specifikace.