Silka Tempo – podrobné představení

 

Stačí podstupovat podle našeho návodu na práci se Silka Tempo

Pro práci se Silka Tempo budete potřebovat minijeřáb, gumové kladivo, zednické kladivo, vodováhu, metr, lžíci Silka, lžíci zednickou, vědro, zakládací maltu, zdicí maltu Silka, pomaluobrátkové míchadlo, přenosné schůdky nahrazující lešení.

 1. Půjčte si minijeřáb

  Díky minijeřábu budete moci přenést i dvě tvárnice Silka Tempo najednou, o celkové hmotnosti 250 kg. S jinými kleštěmi v sadě přenesete i tři tvárnice malého formátu Silka. Pracujte ideálně ve dvoučlenné pracovní četě. Jeden pracovník zdí a druhý obsluhuje minijeřáb. Pokud budete potřebovat minijeřáb vyložit na strop, využijte k tomu běžnou hydraulickou ruku. Na větších stavbách vám manipulaci zajistí věžový jeřáb.

 2. Zafixujete a nastavte minijeřáb

  Nejprve minijeřáb zafixujte proti otáčení pomocí závlačky. Začněte postavením zajišťovací podpůrné nohy za protizávaží. Vysuňte prodlužovací kus stojny, je-li požadavek pro zdění vyšší než 4 m. Poté zajistěte vysunuté rameno i se závlačkou. Připojte dálkový ovladač kladkostroje a pomocí jednoduchého ovládání a hydrauliky vztyčte jeřáb do pracovní polohy. Nyní již můžete schovat zajišťovací podpůrnou nohu, díky čemuž budete moci s jeřábem pojíždět.Prostudujte si přiložené návody, které jsou součástí každého jeřábu. Proškolení na práci s jeřábem proběhne přímo na stavbě a bude písemně potvrzeno do předávacího protokolu.

 3. Nastudujte si plány vzorového rozkresu stěn

  Návod na rozmístění jednotlivých tvárnic najdete v vzorových rozkresech stěn. Pokud chcete zdít bezodpadově, dodržte délkový modul 125 mm a výškový modul 100 mm. V případě, že modul nedokážete dodržet, pomozte si malými tvárnicemi Silka E-S, které si snadno nařežete na požadovaný rozměr. Výškový modul je totiž kompatibilní a tři malé tvárnice Silka E-S jsou stejné výšky jako tvárnice Silka Tempo, tedy 60 cm.

 4. Rozmístěte palety s materiálem

  Před začátkem stavby rozmístěte palety s materiálem Silka Tempo na stavbě tak, abyste se s jeřábem dostali pohodlně ke každé paletě. Standardně umisťujte palety mezi jeřáb a vlastní zděnou stěnu. V případě krajní stěny nebo nedostatku místa může jeřáb přebírat tvárnice také umístěné na paletách za vlastní zděnou stěnou.

 5. Začněte zakládací řadou

  Rovinatost první řady stěn se bude odrážet v celé stěně. Proto ji provádějte z malých formátů Silka E-S, aby se při založení dala pečlivě srovnat. Zakládejte do běžné zakládací malty o pevnosti 10 MPa, a to den předem, aby zakládací řada vyzrála. Tvárnice Silka Tempo pak zděte na tenkovrstvou maltu Silka. Tu si připravte ve vědru pomocí pomaluobrátkového míchadla.

 6. Dejte si pozor na plnoplošné promaltování

  Pro práci se Silkou Tempo použijte stejné nářadí a postupy jako při zdění malých formátů tvárnic. Zdicí lžíce Silka vám pomůžou dávkovat přesné množství malty Silka na celou šířku zdiva tak, aby došlo k plnoplošnému promaltování. Ložné spáry zdiva a spodní hranu tvárnic před maltováním očistěte, aby došlo k řádnému přilnutí malty v plné ploše.

  Tvárnice Silka Tempo jsou vyráběny v systému pero-drážka, díky čemuž jsou svislé spoje mezi tvárnicemi prováděny bez maltování. Pokud je pro délkový modul stěny potřebné navýšit délku o pár centimetrů, jde to snadno pomocí provedení širší svislé spáry, např. 5 cm, kterou vyplníte běžnou cementovou maltou. Spoje do 30 cm můžete provádět zdicí maltou Silka. Maltované spoje provádějte v rozích stavby.

 7. Po skončení bezpečně složte jeřáb

  Po dokončení práce složte jeřáb. Skládání jeřábu začněte jeho zajištěním proti otáčení vysunutím zajišťovací podpůrné nohy za protizávaží. Stlačte knoflík na ovladači a jeřáb se automaticky složí. Pokud jste vysouvali prodloužení ramene, je potřebné je znovu zasunout. Následně složte podpůrnou nohu a demontujte ovladač kladkostroje. Jeřáb zajistěte a zabrzděte proti pojezdu.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.