Silka Tempo

Systém velkoformátových vápenopískových tvárnic vhodný pro strojové zdění

 • Snižuje dobu zdění až o 60%.
 • Snižuje fyzickou námahu zedníků.
 • Zvyšuje kvalitu stěny.
 • Snižuje náklady na financování výstavby.

Stěny z tvárnic Silka Tempo

 • Jsou velmi únosné a zároveň štíhlé.
 • Chrání proti hluku a požáru.
 • Mají vysokou akumulační schopnost
 • Zajišťují zdravé a přátelské mikroklima budovy

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Zdicí vápenopískové tvárnice kategorie I.

  Norma/předpis

  EN 771-2+A1 Specifikace zdicích prvků, část 2: Vápenopískové zdicí prvky.

  Použití

  Stěny s vysokou únosností, akustické, akumulační, dělicí, výplňové a požární stěny.

  Provedení

  S trojitým perem, drážkou (P+D) a úchopovými otvory pro strojovou manipulaci.

  Rozměrová tolerance

  Délka/šířka: ±2,0 mm
  výška: ±1,0 mm
  pro maltu. Třída rozměrové tolerance T2. Kategorie tolerancí T2 dle EN 771-2+A1.

  Malta

  Silka zdicí malta M10

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1
  Stěny z tvárnic Silka Tempo během požáru:
  - nehoří;
  - nevydávají nadměrné teplo;
  - netvoří kouř nebo jedovaté plyny;
  - nevyzařují hořící částice nebo kapičky.

  Povrchové úpravy

  Vnitřní povrchové úpravy:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong vnitřní stěrku hlazenou nebo sádrové a vápenosádrové omítky.
  Keramický obklad: zpracování podle předpisu výrobce.

  Vnější povrchové úpravy:
  Ytong vnější omítka tepelněizolační s výztužnou tkaninou nebo běžná vápenocementová či vápenná omítka pro ruční i strojní omítání.
  ETICS – podle doporučené skladby výrobce.

  Kombinace s jinými stavebními materiály
  Vzhledem k téměř identickému materiálovému složení se Silka snadno kombinuje s pórobetonovými výrobky Ytong na bázi písku. Při kombinaci materiálů je potřeba brát zřetel na rozdílné technické vlastnosti. Při zohlednění rozdílů mezi materiály je možné tvárnice Silka kombinovat i s keramickým zdivem.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – vápenopískové velkoformátové tvárnice
  Silka Tempo a rozměrové doplňky

  Vlastnosti materiálu jednotka 20-1,4 20-1,6 20-1,8 20-2,0
  Max. průměrná objemová
  hmotnost materiálu
  v suchém stavu EN 678
  kg/m-3 1400 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnost
  zdicích prvků fb
  N/mm2 20 20 20 20
  Faktor difuzního
  odporu μ (EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná
  kapacita c (EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000
  Součinitel tepelného
  přetvoření αb
  1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6
  Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Přídržnost N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti zdiva

  Charakteristická hodnota
  vlastní tíhy zdiva
  kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnost
  zdiva v tlaku fk 1)
  N/mm2 10,21 10,21 10,21 10,21

  1) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K=0,80.

 • Základní údaje

  Základní údaje - vápenopískové velkoformátové tvárnice Silka výšky 600 mm

  výrobek tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d x v x š
   
   
  tepelná
  vodivost
  tvárnic
  a zdiva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor RU
   
  vzduchová
  neprůzvučnost
  laboratorní 1)
  Rw
  požární
  odolnost
  nenosných
  dělicích
  stěn 2)
   
  požární
  odolnost
  nosných
  dělicích
  stěn 2)
   
  požární
  odolnost
  nedělicích
  stěn 2)
   
  hmotnost
  tvárnice
  spotřeba
  malty 3)
  směrné
  časy zdění
  J / Č 4)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min min min kg/ks [kg/m2] [h/m2]
  Provedení: Pero + Drážka  
  Silka Tempo 240 (20-2,0) 240 498 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 143,4 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 240 3/4 (20-2,0) 240 373 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 107,4 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 240 1/2 (20-2,0) 240 248 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 71,4 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 180 (20-2,0) 180 498 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 107,6 1,6 0,16/0,28
  Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0) 180 373 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 80,6 1,6 0,16/0,28
  Silka Tempo 180 1/2 (20-2,0) 180 248 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 53,6 1,6 0,16/0,28
  1) Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1300 kg/ m³.
  2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
  3) Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných sparách.
  4) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

   

   

  Základní údaje - vápenopískové velkoformátové tvárnice Silka výšky 200 mm

  výrobek tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d x v x š
   
   
  tepelná
  vodivost
  tvárnic
  a zdiva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor RU
   
  vzduchová
  neprůzvučnost
  laboratorní 1)
  Rw
  požární
  odolnost
  nenosných
  dělicích
  stěn 2)
   
  požární
  odolnost
  nosných
  dělicích
  stěn 2)
   
  požární
  odolnost
  nedělicích
  stěn 2)
   
  hmotnost
  tvárnice
  spotřeba
  malty 3)
  směrné
  časy zdění
  J / Č 4)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min min min kg/ks [kg/m2] [h/m2]
  Provedení: Pero + Drážka  
  Silka E240S (20-1,8) * 240 333 × 240 × 199 0,65 / 0,72 0,34 56 EI 180 REI 180 R 180 28,63 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E240 (20-1,6) * 240 333 × 240 × 199 0,55 / 0,61 0,40 55 EI 180 REI 180 R 180 24,45 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E180S (20-1,8) * 180 333 × 180 × 199 0,64 / 0,70 0,26 53 EI 180 REI 180 R 120 21,47 3,2 0,37 / 0,43
  Silka E180 (20-1,4) * 180 333 × 180 × 199 0,51 / 0,56 0,32 51 EI 180 REI 180 R 120 17,89 3,2 0,37 / 0,43
  * Průběžný svislý otvor. Možné použití pro vedení kabaláže o průměru < 40 mm.
  1) Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1300 kg/ m³.
  2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
  3) Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných sparách.
  4) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

   

  Vápenopískové velkoformátové tvárnice Silka výšky 200 mm

   

  Základní údaje – vápennopískové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplňkové

  výrobek tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d x v x š
   
   
  tepelná
  vodivost
  tvárnic
  a zdiva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor RU
   
  vzduchová
  neprůzvučnost
  laboratorní 1)
  Rw
  požární
  odolnost
  nenosných
  dělicích
  stěn 2)
   
  požární
  odolnost
  nosných
  dělicích
  stěn 2)
   
  požární
  odolnost
  nedělicích
  stěn 2)
   
  hmotnost
  tvárnice
  spotřeba
  malty 3)
  směrné
  časy zdění
  J / Č 4)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min min min kg/ks [kg/m2] [h/m2]
  Provedení: Pero + Drážka  
  Silka EQ175/240 (20-1,8) * 240 333 × 240 × 174 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 28,63 4,3 0,48 / 0,56
  Silka EQ125/240 (20-1,8) * 240 333 × 240 × 124 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 24,45 4,3 0,48 / 0,56
  Silka EQ100/240 (20-1,8) * 240 333 × 240 × 98 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 21,47 3,2 0,37 / 0,43
  Silka EQ175/180 (20-1,8) * 180 333 × 180 × 174 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120      
  Silka EQ125/180 (20-1,8) * 180 333 × 180 × 124 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120      
  Silka EQ100/180 (20-1,8) * 180 333 × 180 × 98 1,05 / 1,15 0,16

  53

  EI 180 REI 180 R 120 17,89 3,2 0,37 / 0,43
  * Průběžný svislý otvor. Možné použití pro vedení kabaláže o průměru < 40 mm.
  1) Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1300 kg/ m³.
  2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
  3) Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných sparách.
  4) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

   

   

 • Pracovní postup

  Silka Tempo - pracovní postup

 • Další video ukázky
 • Dokumenty ke stažení

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.