Silka Tempo

Systém velkoformátových vápenopískových tvárnic vhodný pro strojové zdění

 • Snižuje dobu zdění až o 60%.
 • Snižuje fyzickou námahu zedníků.
 • Zvyšuje kvalitu stěny.
 • Snižuje náklady na financování výstavby.
 • Již v tloušťce 240 mm získáte akustické nosné zdivo s útlumem Rw=59dB.
 • Větší užitná plocha díky tenčímu zdivu.

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Zdicí vápenopískové tvárnice kategorie I.

  Norma/předpis

  EN 771-2 Specifikace zdicích prvků, část 2: Vápenopískové zdicí prvky

  Použití

  Nosné a ztužující stěny s vysokou únosností a akustické dělicí stěny. Výplňové a požární stěny.

  Provedení

  S trojitým perem, drážkou (P+D) a úchopovými otvory pro strojovou manipulaci.

  Rozměrová tolerance

  Délka/šířka: ±2,0 mm
  výška: ±1,0 mm
  pro maltu GPLM, TLM a TLMP

  Zpracování

  Tvárnice Silka Tempo jsou určené pro zdění na tenké maltové lože. Tenkovrstvá zdicí malta M10 se nanáší v tl. 1 až 3 mm na ložné plochy v celé ploše. Pro správné množství nanášené malty je doporučeno používat výhradně lžíce s odpovídajícími zuby a odpovídající šířkou. Styčné (svislé) plochy u tvárnic s P+D lze provést bez maltování [1]. Hladké styčné plochy se vždy maltují. Po usazení tvárnice Silka Tempo se upraví její umístění pomocí vodováhy a vhodné gumové paličky. Způsob provedení styčných ploch (tzn. zda maltovat či nikoli) určuje projekt. Zdí se na vazbu, to znamená minimální přesah zdicích prvků činí 20 % výšky tvárnice, tj. min. 120 mm. Svislé spáry musí být vyplněné maltou v případě dořezávaných dílů, a také ve spojeních dvou kolmých stěn [2]. Tvárnice Silka Tempo mohou být dořezávány na stavbě pomocí řezacího kotouče průměru odpovídajícího šířce tvárnic. Takto lze omezit užívání doplňků a nutnost kladečského plánu.

  Malta

  Silka zdicí malta M10

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Stěny z tvárnic Silka Tempo během požáru:
  - nezapalují;
  - nevydávají nadměrné teplo;
  - nevyvíjejí kouř nebo jedovaté plyny;
  - nevyzařují hořící částice nebo kapičky.

  Povrchové úpravy

  Vnější povrchové úpravy:
  ETICS – podle doporučené skladby výrobce
  Omítky - běžná vápenocementová, vápenná či sádrová omítka pro ruční i strojní omítání nebo systémová Ytong vnější omítka tepelněizolační s výztužnou tkaninou.

  Vnitřní povrchové úpravy:
  Keramický obklad – zpracování podle předpisu výrobce
  Omítky - sádrové a vápenosádrové omítky nebo systémová Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong vnitřní stěrku hlazenou.

  Kombinace s jinými stavebními materiály
  Vzhledem k téměř identickému materiálovému složení se Silka snadno kombinuje s pórobetonovými výrobky Ytong na bázi písku. Při kombinaci materiálů je potřeba brát zřetel na rozdílné technické vlastnosti. Při zohlednění rozdílů mezi materiály je možné tvárnice Silka kombinovat i s keramickým zdivem.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – vápenopískové velkoformátové tvárnice Silka Tempo a rozměrové doplňky

  Vlastnosti materiálu jednotka S15-1500 S20-1500 S20-1600 S20-1800 S20-2000
  Max. průměrná objemová
  hmotnost materiálu
  v suchém stavu EN 772-13
  kg/m-3 1500 1500 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnost
  zdicích prvků fb
  N/mm2 15 20 20 20 20
  Deklarovaná hodnota
  tepelné vodivosti λ10,DRY
  W/mK 0,51 0,51 0,55 0,65 1,05
  Návrhová hodnota
  součinitele tepelné
  vodivosti λU
  W/mK 0,56 0,56 0,61 0,72 1,16
  Faktor difuzního
  odporu μ (ČSN EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná
  kapacita c (ČSN EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000 1000
  Součinitel tepelného
  přetvoření αb
  1/K 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6
  Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Přídržnost N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti zdiva

  Charakteristická hodnota
  vlastní tíhy zdiva
  kN/m3 15,0 15,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnost
  zdiva v tlaku fk 1)
  N/mm2 7,99 10,21 10,21 10,21 10,21

  1) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K=0,80.

 • Základní údaje

  Základní údaje - vápenopískové velkoformátové tvárnice Silka výšky 600 mm (od roku 2019)

  výrobek rozměry
  d x v x š
   
   
  kusů na
  paletě
  expediční
  hmotnost
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw
   
  požární
  odolnost
  spotřeba
  malty *
  směrné
  časy zdění
  stěna plná/stěna s otvory
  [typ] [mm] [ks/pal] [kg/pal] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/m2] [h/m2]
  Provedení: Pero + Drážka S20–1800
  Silka Tempo 24 498 x 600 x 240 12 1741 0,21 20 59 REI 240 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 24 (3/4) 373 x 600 x 240 12 1309 0,21 20 59 REI 240 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 24 (1/2) 248 x 600 x 240 24 1734 0,21 20 59 REI 240 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 18 498 x 600 x 180 16 1741 0,16 20 57 REI 240 1,6 0,16/0,28
  Silka Tempo 18 (3/4) 373 x 600 x 180 16 1309 0,16 20 57 REI 240 1,6 0,16/0,28
  Silka Tempo 18 (1/2) 248 x 600 x 180 32 1734 0,16 20 57 REI 240 1,6 0,16/0,28
  Montáž minijeřábem
  * Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
  ** Počítáno s pracovní četou 2 osoby a minijeřáb.
  *** R´w = 56 dB, mezibytová stěna S = 14,3 m².

  Dle protokolu: Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 796. Seria: W-04/14/S-003

  Základní údaje - vápenopískové velkoformátové tvárnice Silka výšky 200 mm

  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d x v x š
   
   
  kusů na
  paletě
  expediční
  hmotnost
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw
   
  požární
  odolnost
  spotřeba
  malty *
  [mm] [mm] [ks/pal] [kg/pal] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/m2]
  Provedení: Pero + Drážka S20–1800
  240 333 x 199 x 240 45 1308 0,336 20 59 REI 240 4,3
  Provedení: Pero + Drážka S20–1600
  240 333 x 199 x 240 45 1165 0,397 20 59 REI 240 4,3
  Provedení: Pero + Drážka S20–1800
  180 333 x 199 x 180 60 1308 0,252 20 54 REI 180 3,2
  Provedení: Pero + Drážka S20–1500
  180 333 x 199 x 180 60 1094 0,321 20 52 REI 180 3,2
  Provedení: Pero + Drážka S15–1500
  120 333 x 199 x 120 90 1094 0,214 15 48 EI 120 2,2
  80 333 x 199 x 80 135 1094 0,143 15 45 EI 60 1,4
  * Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

   

  Základní údaje - vápenopískové velkoformátové tvárnice Silka výšky 100 mm (od roku 2019)

  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d x v x š
   
   
  kusů na
  paletě
  expediční
  hmotnost
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw
   
  požární
  odolnost
  spotřeba
  malty *
  [mm] [mm] [ks/pal] [kg/pal] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/m2]
  Provedení: Pero + Drážka S20–1800
  240 333 x 98 x 240 90 1289 0,34 20 59 REI 240 8,9
  180 333 x 98 x 180 120 1289 0,25 20 53 REI 180 6,7
  * Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník..

   

 • Pracovní postup

  Silka Tempo - pracovní postup

 • Další video ukázky
 • Dokumenty ke stažení

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.