Silka zdicí malta

 • Suchá směs pro tenkovrstvé zdění
 • Lehce zpracovatelná
 • Nízká spotřeba
 • Přilnavá
 • Ekologicky nezávadná

Specifikace

Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

Norma

EN 998-2

Použití

Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných vápenopískových tvárnic Silka. Je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Složení

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Zpracování

Obsah pytle (17 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství cca 4,8 litrů a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1], až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu promícháme. V případě potřeby lze maltu rozředit 1–2 dcl vody. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny.Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu natahujeme celoplošně v rovnoměrné
vrstvě nanášecí lžící Ytong se zuby 5 × 5 mm [2] na vodorovné, u hladkých tvárnic i na svislé spáry. Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5°C.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 17 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Základní údaje

  Základní údaje - Silka zdicí malta

    hodnota jednotka
  Sypná hmotnost 1700kg/m3
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1400 - 1500 kg/m3
  Zrnitost 0 - 0,63mm
  Spotřeba záměsové vody 4,5 l/pytle
  Opakované promíchání směsi po 5 min
  Minimální teplota zpracování ≥ 5 °C
  Doba zpracování 3–4 hod.
  Čas tvrdnutí (v závislosti na teplotě ovzduší) 2–5 dny
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost 12 měsíc
  Obsah pytle 17 kg/l
  Orientační spotřeba suché maltové směsi 1.45/1 mm kg/m², kg/m³
  Minimální tloušťka vrstvy 1 mm
  Maximální tloušťka vrstvy 3 mm
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Silka zdicí malta

    hodnota jednotka
  Pevnost v tlaku třída M5 N/mm²
  Pevnost v tahu za ohybu 1,45 N/mm²
  Přídržnost. min. 0,5N/mm²
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % 0,47 W/(m.K)
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % 0,54W/(m.K)
  Faktor difuzního odporu μ ≤ 15 -
  Reakce na oheň tř. A1f -
  Kapilární absorbce vody max. NPDkg/m2min0,5
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Dokumenty ke stažení

Malty mísidla