Silka zdicí malta

 • Suchá směs pro tenkovrstvé zdění
 • Lehce zpracovatelná
 • Nízká spotřeba
 • Přilnavá
 • Ekologicky nezávadná

Specifikace

Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

Norma

EN 998-2

Použití

Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných vápenopískových tvárnic Silka. Je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Složení

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Zpracování

Obsah pytle (25 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství 6,0 litrů a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1], až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu promícháme. V případě potřeby lze maltu rozředit 1–2 dcl vody. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu natahujeme celoplošně v rovnoměrné vrstvě
nanášecí lžící Ytong se zuby 5 × 5 mm [2] na vodorovné, u hladkých tvárnic i na svislé spáry. Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5°C.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 25 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Silka zdicí malta M10

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² třída M10
  Pevnost v tahu za ohybu N/mm² 3,0
  Přídržnost. N/mm² min. 0,30
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,61
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) 0,66
  Faktor difuzního odporu μ - 15/35
  Reakce na oheň tř. - A1
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 0,15
 • Základní údaje

  Základní údaje - Silka zdicí malta M10

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 1700
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m3 1500 - 1550
  Zrnitost mm 0 - 0,63
  Spotřeba záměsové vody l/pytle 6,0
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 5
  Doba zpracování hod. 3–4
  Čas tvrdnutí (v závislosti na teplotě ovzduší) dny 2–5
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 25
  Orientační spotřeba suché maltové směsi kg/m² 1.52*
  Minimální tloušťka vrstvy mm 1
  Maximální tloušťka vrstvy mm 3

  NPD = nebylo stanoveno
  * Spotřeba na m² lepené plochy při tl. 1 mm.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Dokumenty ke stažení

Malty mísidla