Sklepu Modrák dala život „záchranářská“ akce atelieru ORA

Atelier ORA ze Znojma tvoří trojice mladých architektů, kteří se podle svých slov zaměřují na prostor, který obývají – konkrétně je to město, kde působí, a jeho kontext. Znojmo a jeho okolí je silně spjato s vinařskou tradicí a bohatou historií, kterou však členové atelieru interpretují po svém. Jednou ze zajímavých realizací je rekonstrukce vinného sklepa zvaného Modrák. Atypické tvarové řešení a potřeba co nejjednodušší realizace rozhodla o výběru stavebního materiálu, kterým se stal Ytong.

Autor: Jan Hora, Barbora Hora
Adresa: Vinná ulička, Vrbovec
Realizace 2011
fotogalerie >>

„Rekonstrukce sklepa ve Vrbovci je příkladem klasické fušky podle pravidla, že jediní, kdo si může najmout začínajícího architekta, jsou přátelé, blázni, nebo jako v tomto případě rodina,“ uvádí s trochu nadsázky atelier ve své autorské zprávě. Výsledek však není „fuškou začínajícího architekta,“ ale stavbou, která je účelová a respektuje historii objektu. Díky doplnění nábytkem vytvořeným podle návrhu téhož atelieru zde vzniklo místo s osobitou atmosférou.

„Sklep má pravděpodobně jednu z nejstarších a nejzachovalejších lisoven ve sklepní uličce ve Vrbovci, je to doklad původního stavitelství. Hodně sklepů už je zde různě zdemolovaných, nastavovaných a plní účel chalup. Lisovna je zaklenutá českou plackou, tu se nám podařilo i přes velkou degradaci zachránit. Chtěli jsme původní část sklepa prezentovat už nikoli jako utilitární prostor, ale jako prostor k rozjímání. Tím, že jsme do klenby prorazili světlík, jsme prostor obnažili a odhalili jeho krásu. To byl nejdůležitější krok. Všechno ostatní už jsou detaily. Novostavba na lisovnu pak organicky navazuje a nesnaží se soupeřit,“ říká k tomuto projektu autor Ing. arch. Jan Hora.

Recyklace a renovace udávají styl Modrákovi

Investor se do rekonstrukce pustil zejména proto, že chtěl tento objekt zachránit. Vlastní výrobní sklep v téže vinařské ulici a jeho ideou bylo chátrající sklípek opravit a využívat pro posezení u vína. Svou představu zakreslil do skici, z níž architektonický ateliér při realizaci vycházel.

Sklep se skládá ze tří částí - vstupní haly, lisovny a kopaného archivu. Novostavba je definována čelní zdí a směrem od komunikace se zapouští pod zem. Původní stará lisovna je očištěna, klenba pozvednuta a jinak zachována, stejně tak podzemní chodba na uskladnění vína vydlabaná do podloží.

Archiv je vytvořený vlastními silami recyklací starých betonových sloupků z vinohradu, které se už ve sklepě nacházely. Střecha je osázena luční trávou.

Nová klenba je z betonových prefabrikátů, podlahy jsou lité betonové, od původních konstrukcí si udržují pár centimetrů mezeru. Okna a dveře jsou strýčkova ruční řemeslná práce, stejně jako zbytek mobiliář, lustr (který je reminiscencí kola od vozu, které tam kdysi neslo svíce), schodiště a krb jsou prací místního zámečníka.

Fasáda je v duchu zdejší tradice líčená vápnem. Dveře a okna jsou natřená chrpově modrou, jejíž pozůstatky se nacházely na původním objektu. Barva také předurčila jméno stavby Modrák – připomíná původního majitele, který prý takto zabarven vylézal ze sklepa. Další reminiscencí starých časů je starý trám jako lavička před sklepem – právě vysedávání před sklepem autoři považují zá důležitou sociální funkci a tímto lavičku poskytují i kolemjdoucím.

Ytong pro jednoduché řešení atypických tvarů

Pro novostavbu zvolili autoři systém stavebních komponentů Ytong. „Použili jsme jej proto, že se dobře tvaruje. Má homogenní strukturu, tím pádem je možné jej řezat a skládat v různých směrech. Předsíň sklepa má plastickou fasádu a obloukovou atiku. Vybírali jsme tedy materiál, který se bude dobře opracovávat i po malých kouskách, abychom dosáhli kýženého tvaru,“ objasňuje Jan Hora.

Díky snadné opracovatelnosti nevzniká téměř žádný stavební odpad, materiál se spotřebuje téměř všechen. Řešení je tak výhodné nejen po stránce stavebních prací a jejich jednoduchosti, ale také ekonomicky. U staveb, které vznikají svépomocí, či s využitím menších firem je také důležité, že k práci s ním stačí obyčejná zručnost – Ytong je oblíbený i mezi laickými staviteli.

 

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Referenční stavby - Rekonstrukce a nástavby

Další kategorie referencí