Služby Ytong

Služby ve fázi projektu

název pro výrobky jednotka hodnota poskytované služby cena při odběru materiálu cena při odběru materiálu s DPH
Výpočet spotřeby materiálu podle
dodaného projektu
Ytong,Silka
Mutlipor
projekt1 500,-zdarmazdarma
Konzultace Vašeho řešení a doporučení
materiálů Ytong, Silka, Multipor
Ytong,Silka
Mutlipor
hod.** 700,-zdarmazdarma
Statické posouzení konstrukce Ytong,Silka hod.** 700,-700,-847,-
Tepelně technické posouzení konstrukce
(výpočtové stanovení součinitele prostupu tepla)
Ytong,Silka
Mutlipor
hod.** 700,-zdarmazdarma
Typové řešení vnitřního zateplení obvodových
stěn (výpočtové stanovení součinitele prostupu
tepla)
Mutlipor ks 2 000,-zdarmazdarma
Individuální posouzení vnitřního zateplení
obvodových stěn (výpočtové stanovení
součinitele prostupu tepla a empirické
zhodnocení vlhkostní bilance v konstrukci)
Mutlipor ks 2 000,- 2 000,- 2 420,-
Individuální posouzení vnitřního zateplení
stěn z hlediska jednorozměrného šíření
vlhkosti a tepla dynamickou metodou
Mutlipor ks 4 000,- 4 000,- 4 840,-
Individuální posouzení vnitřního zateplení
konstrukcí z hlediska dvourozměrného
šíření vlhkosti a tepla dynamickou metodou
Mutlipor ks 6 000,- 6 000,- 7 260,-
Expertní posouzení jednoho detailu
vnitřního zateplení
Mutlipor detail od 7 000,-***od 7 000,-*** od 8 470,-***
Zpracování PENB na novostavbu RD
Nákup na eshopu
Ytong,Silka
Mutlipor
ks 4 000,- 2 400,- 2 904,-
Vyhotovení kladečských plánů stropů a střech Ytong 33,- zdarma
zdarma
Vyhotovení kladečských plánů stěn z velkoformátových produktů Velkoformáty 33,-zdarmazdarma
Vyhotovení montážních plánů příčkových panelů Velkoformáty 33,-zdarmazdarma
Výkres skladby schodiště na míru ze schodišťových stupňů Ytong podlaží1 600,-zdarmazdarma
* Zdarma je poskytnuta první verze výkresu skladby, statické posouzení stropu a výkres schodiště.
** K ceně služby se připočítávají případné náklady na cestovné.
*** Konečná cena expertního posouzení bude individuálně určena na základě složitosti detailu.

Služby na staveništi

název pro výrobky jednotka hodnota poskytované služby cena při odběru materiálu cena při odběru materiálu s DPH
Založení rohů zdiva Ytong,Silka
ks5 000,-zdarmazdarma
Asistence při zahájení montáže střechy Ytong Komfort (max. půl dne) Ytong,Silka
Mutlipor
půlden3 600,-zdarmazdarma
Zaměření prostoru schodiště na stavbě – 1 podlaží Ytong,Silka podlaží3 250,-1 600,-1 936,-
Praktické zaškolení provádění izolací Multipor Mutlipor půlden3 600,-zdarmazdarma
Praktické zaškolení montáže velkoformátových produktů Velkoformáty půlden3 600,-zdarmazdarma

Pronájem techniky

název pro výrobky jednotka hodnota poskytované služby cena při odběru materiálu cena při odběru materiálu s DPH
Pronájem pásové pily na pórobeton Ytong kalendářní den500,-250,-*300,-
Doprava pil při pronájmu:          
– Vaše vlastní doprava Ytong   kupující si zajistí na vlastní náklady**
– Doprava Xella s Vaším materiálem Ytong   200,- zdarma zdarma
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta) Ytong   1300,- 1300,- 1573,-**
Pronájem kotoučové pily pro tvárnice Silka
malého formátu (bez diamantového kotouče)
Silka kalendářní den300,-150,-182,-
Diamantový kotouč 700/60 mm, účinná výška 10 mm Silka ks9 500,- 11 495,-
Pronájem malého jeřábu s příslušenstvím
(kleště, schůdky), min. nájem 14 kalendářních dní
Velkoformáty kalendářní den***750,-750,-908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí techniky
po ukončení zdicích prací
Velkoformáty ksdle skutečných nákladů
Pronájem montážních prostředků pro montáž
příčkových panelů
Velkoformáty ksdle individuální dohody
* Minimální sazba za pronájem pásové pily je 500,- Kč bez DPH.
** Cena je orientační. Finální cena bude stanovena dle individuální zakázky.
Jeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200kg a 300kg. Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce. Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.

 

Doprava materiálu

název jednotka cena bez DPH cena s DPH
Doprava materiálu plně vytíženým kamionemkamionzdarmazdarma
Vykládka a překládka hydraulickou rukou (HR)kamion 4 000,- 4 840,-
Dodávka na přesný den a časkamion 3 000,- 3 630,-
Dodávka následující pracovní denkamion 6 000,- 7 260,-
Dodávka více než 2 kamionu v jeden denkamion 3 000,- 3 630,-
Dodávka soupravou (solo s přívěsem) kamion 4 000,- 4 840,-
Vyzvednutí a odvoz kusových dodávek přímo ze závodu Xella
je možné (objednávka je nutná přes stavebniny)
 kupující si zajistí na vlastní náklady
Přesné podmínky o službách v dopravě získáte u svého odborného poradce nebo na stavebninách.

 

Paletové hospodářství

Naše výrobky jsou balené na paletách, které jsou prodávány přímo se zbožím jako samostatná položka na faktuře.
Ohledně vrácení se můžete informovat u našich prodejců (ve stavebninách).
Podmínkou při vrácení palet je standardní kvalita palet.Doporučené ceny Ytong

Potřebujete pomoc při výpočtu?

Rádi Vám zdarma pomůžeme spočítat přesný objem a cenu materiálu na Vaši stavbu, zanechte nám kontakt a spojí se s Vámi náš specialista, který Vám pomůže s přesnou kalkulací nákladů na stavbu.

Mám zájem o odborné poradenství ZDARMA